Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meer te zien is dan één massa been, behalve de talus, die nog afzonderlijk bestaat. Bij bet onderzoek naar de spieren van onderarm en onderbeen bleken zooals te verwachten was alle mediane hand- en voetspieren te ontbreken. Afwezig dus waren aan den arm, de extensor en abductor pollicis longus, en de flexor pollicis longus. De beide flexoren, de profundus en sublimis, alsmede de extensor digitorum communis en verdere onderarmspieren waren behouden zooals door het electrisch onderzoek van Dr. Meijers werd geconstateerd. De interossei van den sden vinger waren zeer hypertrophisch, de aanwezigheid der andere interossei was niet te constateeren. De onderbeenspieren waren aanwezig behalve de peroncus longus. De voetspieren waren niet tot contractie te brengen. Tot zoover de status praesens, na nog opgemerkt te hebben dat de gewone bezigheid, zelfs breien, door haar zonder moeite werden volbracht. Interessant in hooge mate is hare anamnese, waaruit bleek dat tal van familieleden aangeboren afwijkingen der extremiteiten vertoonden. De grootvader nl. had dezelfde afwijkingen. Deze had 5 kinderen , 4 zoons en 1 dochter die een dergelijke anomalie vertoonden. Haar vader b.v. had evenals zijn zuster 2 vingers aan elke hand, die vergroeid waren en aan beide voeten 1 teen. De vader had 7 kinderen, waarvan 5 de volgende afwijkingen hadden. i aan iedere hand een pink. «. oudste zuster van haar: j aaQ iedere yoet een teen_ !aan een hand 4 vingers, waarvan 2 aan elkaar, aan de andere hand 3 vingers, „ „ „ „ aan beide voeten binnenste en buitenste teenen die naar elkaar toe loopen (spleetvoet). 1 rechter hand 2 vingers aan elkaar. linker hand 1 vinger. voeten evenals jongste broer. ( aan iedere hand één pink. d. oudste broer: . 3 , ~ . „ 1 aan iedere voet een teen. e. is patiënte zelf. De 3 broeders en de zuster van haren vader, die zooals vermeld hetzelfde gebrek als de vader vertoonden, hadden weer afstammelingen, waarvan sommigen weer een dergelijke anomalie vertoonden, nl.; de zuster van haar vader heeft 7 kinderen, waarvan één te weinig vingers en teenen heeft;

178

Sluiten