Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden eigenlijk op andere indicatie dan de retroflexie geopereerd. De methode was steeds die van Alexander-Adams. De drie losse waren sinds jaren met pessaria behandeld; eén van de drie moest naar Transvaal terug, waar zij geen goede medische hulp kon krijgen; dat was de indicatie tot opereeren. Bij de gefixeerde retroflexies, waar om andere redenen laparotomie verricht werd, heeft hij eerst den buik gesloten en daarna de Al ex and eroperatie verricht. Over zijne methode om het lig. rot. zelf als hechtmateriaal te gebruiken, is hij zeer tevreden. Alle uteri zijn later in goede ligging gebleven. ïïerniae zijn niet ontstaan. Spreker is met Prof. Kouwer van meening, dat de operatieve behandeling uitzondering moet blijven. Wat de verschijnselen van de retroflexie betreft, deze zijn verbazend wisselend. Hij heeft niet slechts profuse, maar ook zeer geringe menstruatie als gevolg van retroflexie gezien. De heer Piment el is ook van meening, dat de operatieve behandeling uitzondering moet blijven; echter niet omdat hij zoo tevreden is met de pessarium-therapie, maar omdat wij geen goede operatie-methode bezitten. Hij heeft van het pessarium heel vaak prikkelingsverschijnselen, fluor albus, erosies aan de portio gezien. Tot dusverre heeft hij, in 5 jaar tijds, slechts 4 maal een retroflexieoperatie verricht; twee maal uitsluitend wegens de retroflexie. Met het oog op het succes van de operatie vraagt hij, of Prof. Kou weide patiënten nog eenigen tijd een pessarium laat dragen, of niet? De heer Barnouw kan zich bijna geheel aansluiten bij de opvattingen van Prof. Kouwer. Hij heeft den tijd meegemaakt, dat men met de pessarium-therapie tegen retroflexie begon. Hij maakte indertijd zijn pessariën zelf, en hij heeft de ervaring opgedaan, dat men met een juist gekozen pessarium bijna altijd slaagt, en dat, na een jaar of wat, de zaak meestal van zelf in orde komt. Wanneer een patiënte die een pessarium draagt wegens retroflexie gravida wordt, dan gelukt het meestal den uterus weer blijvend in goeden stand te krijgen, wanneer men 14 dagen na den partus het orgaan reponeert en een pessarium inbrengt. Wat de bezwaren van de retroflexie betreft, spreker heeft de ervaring opgedaan, dat die soms uitsluitend inde voorstelling der patiënte bestaan. Bij een patiënte, die hem gezonden werd wegens retroflexie vond hij een dubbelzijdige tuberculeuse aandoening van de adnexen en verwijderde die. De patiënte voelde zich volmaakt wel, tot zij van haar dokter hoorde, dat de baarmoeder nog achterover lag. Toen keerden de klachten terug, om eerst te wijken voor een schijnoperatie, waardoor de patiënte inden waan werd gebracht, dat de baarmoeder nu was vastgehecht.

198

Sluiten