Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yoor Erinaceus is dus van bijzonder belang, dat de amnionholte bijzonder vroeg, reeds voor het optreden van het mesoblast, een gesloten zak vormt (primaire amnionvorming). Fig. 1, gelijkstaande met schema stad. 11, is nauwkeurig gecopiëerd naar de dioptrische teekening van Hubrecht. Men ziet, dat liet amnion reeds als een gesloten holte tusschen embryonaalknobbel (embryonaalschild) en trophoblast zich gevormd heeft, voor dat er eenig teeken van mesoblast te bekennen valt. In het trophoblast zijn groote bloedvatlacunes; de samenhang tusschen trophoblast en het ectoderm van het embryo is overal behouden. Het hypoblast bekleedt den dooierzak etf vertoont een sterkeren groei naar den kant van het embryo, aan welk het later het entoderm levert. Even zorgvuldig als van Erinaceus heeft Hubrecht de ontogenese van Tarsius spectrum bewerkt. De schemata zijn op Plaat II weergegeven. De ontwikkeling van Tarsius, vergeleken bij die van Erinaceus, toont belangrijke verschillen. Stadium 1. Trophoblastschil glad, vertoont een klein, bolvormig uitsteeksel aan de binnenvlakte, den embryonaalknobbel. De dooierzak , met hypoblast bekleed, is klein en ligt niet tegen het trophoblast aan, zoodat er tusschen beide een ruim exocoeloom blijft bestaan. Stadium 11. Het mesoblast, reeds nu sterk ontwikkeld, bekleedt de geheele binnenvlakte van het trophoblast en de geheele buitenvlakte van het hypoblast met uitzondering van het gedeelte, waar beide aan elkaar zijn gegroeid. Stadium 111. Aan de bovenste pool vereenigen zich de drie kiembladen tot vorming van het embryo, dat een omsohreven gedeelte van het trophoblast als ectoderm afscheidt. Aan het achterste einde van het in wording zijnde embryo is eene sterkere woekering van het mesoblast waar te nemen, de latere hechtsteel Aan den tegenovergestelden pool vertoont zich aan de buitenvlakte van het trophoblast een bol vormige verhevenheid, de eerste aanleg van de placenta. Inde nu volgende schemata is, gelijk bij den egel, het uit drie kiembladen bestaande embryo zwart geteekend. De kleuren en letters zijn dezelfde als op plaat I. Stadium IV. Boven het achterste gedeelte van het embryo verheft zich een plooi van het trophoblast als eerste aanleg van het amnion. Inden hechtsteel, uitsluitend bestaande uit mesoblast groeit een gedeelte van het entoderm, als aanleg van de allantois. De dooierzak puilt sterk uit in het ruime exocoeloom. Op de placentairplek is vermeerdering van groei, én van het ectoblast (trophoblast) én van het mesoblast.

5

Sluiten