Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heer Meur er vraagt, of de operatie niet groote moeilijkheden zou opleveren bij een eventueele latere bevalling, Dr. Schoemaker antwoordt dat men aan de bezwaren bij de cohabitatie en vaneen eventueele latere bevalling bij jonge vrouwen tegemoet kan komen, door het tusschenschot wat minder ver te laten reiken. Dr. Yermey vraagt of een bestaande urethro- of cystocele door deze operatie niet inde hand wordt gewerkt. De heer Schoemaker antwoordt, dat het tegendeel waar is. De methode is juist zeer werkzaam tegen een cystocele. De heer Nijhoff heeft bezwaar tegen de smalheid van het tusschenschot. Hij kan zich niet voorstellen, dat dit een blijvenden steun kan geven tegen den van boven aandringenden prolaps. Het zwakke punt van de door Dr. Schoemaker aanbevolen modificatie is, dat zij niet werken kan op de musculatuur van den bekkenbodem, terwijl insufficiëntie van den bekkenbodem toch de eigenlijke oorzaak is van iederen prolaps. Eene prolapsoperatie die blijvend succes wil bereiken moet diep tusschen vagina en rectum ingaan om ook den spierwand mee te nemen. De figuur van den Heer Schoemaker herinnert hem overigens zeer aan de figuur van Sims. De heer Treub vraagt naderen uitleg van de door den heer Schoemaker op 't bord geteekende schets. Yoorts beaamt hij de opmerking van den heer Hijhoff, dat de figuur veel gelijkt op het hoefijzer van Sims. Deze verkreeg echter een verticale coulisse. De operatie heeft ook overeenkomst met de dwarse verbinding van voor en achterwand volgens Le f o rt. Al deze methoden hebben het bezwaar, dat deze coulissen mettertijd schrompelen en daardoor insufficiënt worden. Het zal ook het lot wezen van de modificatie van den heer Schoemaker, En dat zal des te eerder gebeuren, wanneer de heer Schoemaker, om de terecht door Dr. Oidtman en Dr. Meur er op den voorgrond gestelde bezwaren bij den coitus en den partus te ontgaan, met zijn methode gaat schipperen en het tusschenschot wat minder ver naar achteren laat reiken. Dr. van de Poll is eveneens van opinie, dat de septa door Dr. Schoemaker inde vagina gemaakt, op den duur den prolaps niet zullen terughouden. Spreker herinnert aan het geval, dat hij voor eenige jaren als „Bijdrage tot de behandeling van de vernauwingen der scheede” heeft beschreven. Het betrof eene patiënte bij wie de vagina door bindweefsel-septa op verschillende hoogte vernauwd en nagenoeg afgesloten was, als gevolg van eene vroegere moeilijke forcipale extractie. Slechts door uiterst langdurige en ge-

80

Sluiten