Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pat. hoopte weer op dezelfde wijze als de vorige maal (versie) verlost te worden. De diagnose: „gemelli” gedurende de graviditeit reeds gesteld, maakte dezen ingreep overbodig. Het eerste kind wordt gemakkelijk in voorste wandbeensligging geboren, het tweede wordt na de geboorte van de stuit, zonder eenige moeite geëxtraheerd. Lengte. Gewicht. B. T. B. P. le kind 44 2460 8 9.5 2e kind 43.5 2120 8 9 Het le kind is in April overleden. Geval XV. N°. 24. ’O9. M. 8., Y-para. le haring spontaan, onvoldragen kind (34 weken), 2® spontaan, 3e forceps; alle Skinderen dood geboren; 4e versie, levend kind sterft na 3 dagen (subdurale bloedingen). Lengte 147 c.M. Bekkenmaten: D. sp. 25, D. cr. 26.5, D. tr. 29, C. B. 19, C. D. 10, omvang 88 c.M. Beenstelsel graciel; de C. D. is gemakkelijk met één vinger te bepalen, het kost moeite de lin. innom. met één vinger te vervolgen; bet bovenste deel van bet sacrum is duidelijk convex van rechts naar links; tusschen ben 2e sacraalwervellichaam is een beenlijst, de racbit. haak is slechts even aangeduid. Diagnose: plat rachitisch hekken. 19 Mei den geheelen dag lichte pijn, ’s av. Bu. 45’n krachtige wee; uitwendig schedel boven bekkeningang, rug rechts, inwendig 4 oM. ontsluiting, om 11 uur volkomen ontsluiting; ’t laatste half uur vrij krachtige weeën; de vliezen staan. Versie (11 uur); achterste knie wordt gevat; versie gemakkelijk. De stuit komt eerst dieper na afhalen van den voorsten voet. De verdere extractie kost geen moeite meer. Het hoofd passeert met een schok den bekkeningang (M. L.), onder aanwending van slechts matigen druk van boven. Het r. wandbeen is even geschoven over het 1.; op het r. wandbeen loopt evenwijdig aan den kroonnaad een roode streep (druk van het promontorium). ’tKind 51 c.M. lang, weegt 3760 gram. Schedelmaten: B. T. 9, B. P. 10.25. Ongestoord kraambed. Geval XVI. N°. 12. ’OO. v. R., Y para. H partus spontaan verloop, duur 3 dagen, 2e, 3e en 4e partus forcipale extractie, alle kinderen dood. Na de laatste baring 28 Februari ’99 heeft ze niet meer gemenstrueerd. Grof beenderenstelsel zonder rachit. veranderingen. Lengte 153 c.M. Bekkenmaten: D. sp. 26.5, D. cr. 27, D. tr. 35, C. B. 18.5, C. D. 10 c.M. Bekkenomvang 95 c.M. Promontorium met één vinger te bereiken, lin. innominata met één vinger (wijde vulva) te vervolgen, sacrum niet rachitisch. Diagnose: plat niet rachitisch hekken.

112

Sluiten