Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geval XX. N°. 20. ’O2. Yr W., 111 para; 1 jaar oud kon ze loopen, toen rachitis, verleerde het loopen en was op 5 jar. leeftijd nog niet goed ter been, le partus spontaan, kind dood, 2e hooge tang, uiterst moeilijke extractie, kind asphyctisch, bleef leven. Laatste menstruatie? Lichte scoliose naar rechts in het onderste borstgedeelte; genua valga, vooral links; sterk gekromde tibiae, femora in minder mate gebogen, caput quadratum, geen rozenkrans. Lengte 139.5. Bekkenmaten ; D. sp. 24.75, D. cr. 26.25, D. tr. 29.75, C. B. 17.5, C. D. 10. Laagstaand promontorium, sacrum convex, bekkeningang hartvormig. Diagnose: algemeen vernauwd, plat rachitisch bekken. 28 April ’s av. 8 u zwakke weeën, 3 c.M. ontsluiting; om 11 u. 45 7 a 8 c.M. ontsl. Schedel bewegelijk boven bekkeningang, rug rechts, staande vliezen. Om 9 u. 30 werd achter het hoofd een handje gevoeld, zich terugtrekkend bij aanraking. 12 u. 45; bijna volkomen ontsl., toestand overigens onveranderd, weeën vrij krachtig. Gemakkelijke versie. Het kind schreeuwt onmiddellijk, weegt 3750 gr. en is 50.5 c.M. lang. Haemorrhagie 1 uur p.p., nadat de placenta reeds lang uit de vagina was gedrukt. Door compressie wordt de bloeding gestelpt. Het puerperium werd niet gestoord. Geval XXI. N°. 18. ’O2. vr. H., 111 para, werdt 13 April als parturiens opgenomen. le partus, spontaan?, kind dood, 2e in narcose, levend kind. Laatste menstruatie in ’t laatst van Juli. Bekkenmaten: D. sp. 24, D. cr. 27, D. tr. 30.75, C. B. 175, omtrek 83 c.M. 13 April ’smidd, 5 u. 30 arriveert pat. op de kliniek. Inden loop van den morgen pijn; om 8 u. 30 ’s morgens was het vruchtwater afgeloopen, de vroedvrouw had toen een dwarsligging geconstateerd. 1 uur ’s midd. deed de medicus zonder succes een bescheiden poging tot versie buiten narcose; een arm lag toen inde vagina, terwijl de schedel boven den bekkeningang werd gevoeld. Status praesens (’s av. 6 uur): hangbuik; nu en dan uteruscontracties, die zeer de palpatie bemoeilijken; vaneen eoutractiering is niets te zien of te voelen. Bij eenigszins vluchtige auscultatie worden geen harttonen gehoord. Inwendig volkomen ontsluiting, een arm ligt inde vagina, de schedel staat links boven den bekkeningang, het promontorium wordt met den wijsvinger zonder moeite bereikt. Narcose, versie. De rug blijkt voor te liggen, de kleine deelen achter. De contractiering is duidelijk voelbaar. Het vatten vaneen voet wordt zeer bemoeilijkt door den sterk om het kind geretraheerdeu en gecontraheerden uterus; het kost eveneens vrij wat inspanning om

115

Sluiten