Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geval I. N°. 29. ’OO. Fr. v.d. Y., 37 jaar, I para; ze heeft sterke verkrommingen aan tibiae en femora, de femora zijn tevens opvallend kort. Lengte 139 c.M.; bekken: D. sp. 26, D. cr. 28, D. tr. 31.5, C. B. 17, C. D. 9; promontorium sterk naar voren uitspringend, scherpe rachitische haak ; laatste menstruatie in ’t laatst van Augustus; ze werd inde kliniek opgenomen wegens het overlijden van haar medicus, die bij haar Sectio caesarea wilde verrichten. Opgenomen 5 Juni. 7 Juni: des daags zwakke en ’s avonds 10 uur krachtige weeën. 10 u. 45 ineen weeënpauze loopt door meconium gekleurd vruchtwater af; de harttonen te voren steeds goed, dalen geleidelijk in frequentie, uitwendig wordt het hoofd nu gevoeld vaststaande met een segment inden ingang. 11 uur: de harttonen herstellen zich; het navelstrenggeruisch, dat gedurende het geheele verblijf op de kliniek werd waargenomen, is verdwenen. Bij inwendig onderzoek 6 c.M. ontsluiting, de sterk gemouleerde schedel staat met een groot segment inden ingang, doch het diepste punt nog boven de interspinaallijn; kleine fontanel links. De weeën zijn weer in kracht afgenomen. In narcose forcipale extractie; deze is vrij gemakkelijk. Het kind is niet asphyctisch. Het hoofd heeft slechts een gering caput succedaneum op het achterste deel van het r. wandbeen. Het 1. zijvlak van den schedel is afgeplat, het rechter gewelfd; het 1. wandbeen is geschoven onder het rechter; geen druksporen van promontorium, symphysis en forceps. De afstand der punten aan den schedel, die tegen promontorium en symphysis hebben gestaan, bedraagt 7.75—8 c.M. ’t Kind vrouwelijk lang 49 c.M., weegt 2935 gram. Ongestoord kraambed. Geval 11. N°. 30. ’OO. T. Z., 23 jaar, I para, heeft een algemeen vernauwd, niet rachitisch bekken, het promontorium was met twee vingers te bereiken, de C. D. is echter niet bepaald. Bekken: D. sp. 25, D. cr. 27.5, D. tr. 29.5, C. B. 18.5, omtrek 87 c.M. Laatste menstruatie in ’t laatst van September. Bij volkomen ontsluiting en ingedaalden schedel, dalen de harttonen. Gernakkelijke forcipale extractie na episiotomie rechts. Het kind is niet asphyctisch, schreeuwt onmiddellijk. De schedelvorm beantwoordt aan dien vaneen in achterhoofdsligging geboren kind ; matig caput succ. óp en om de kleine fontanel. Lengte 50 c.M., gewicht 3220 gram. Kraambed gestoord, 2—5 dg. temp.verliooging, hoogste temperatuur 40.1°, episiotomiewond niet genezen, hechtingen 3e dag verwijderd. Geval 111. K°. 52. 'Ol. Yr. 8., 32 jaar, I para. Algemeen vernauwd bekken: D. sp. 22, D. cr. 25, D. tr. 29, C. B 17.5,

117

Sluiten