Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laparotomie. Wankleurige, kinderlioofdgroote cyste, allerwege adhaerent. Steel 360° gedraaid, bijna a/gedraaid. Rechter ovarium goed, blijft achter. Preparaat. Dermoïdcyste , necrotisoh. Genezing ongestoord. Een chronische cystitis blijft patiënte nog langen tijd kwellen. 36. (P. 348). 32 j., 111 p. Sedert laatste bevalling, 3 jaren geleden, pijn links inden buik. Laatste half jaar anteponeerende, profuse menstruatie. Diagnose. Tumor, waarschijnlijk dermoidcyste, van linker ovarium. Steeltorsie ? Laparotomie. Kinderlioofdgroote cyste van linker ovarium, zonder steeltorsie. Andere eierstok gezond. Preparaat. Prolifereerend adenooystoom. Geen carcinoom. Genezing zonder stoornis. 37. (P. 328). 0 p., 57 j. Patiënte is 7 dagen geleden plotseling ziek geworden: koorts, diarrhoe, braken, hevige buikpijn. Zwakke vrouw, pols regelmatig, week, 98, temp. 38°5. Buik vrij sterk uitgezet, bij zachte palpatie niet, bij dieper doordrukken rechts en links onder pijnlijk. Er is een tumor voelbaar met gladden wand, tot aan den navel reikend, bij percussie een hoogen tympanitischen toon gevend en die duidelijk een succussie-geruisch levert. Hij vult het cavum Douglasii op en dringt den uterus naar voren. Diagnose', gashoudend absces, verraoedelijk ineen ovariaalcyste. Laparotomie. Met veel moeite en zeer voorzichtig worden achtereenvolgens het omentum en het oolon transversum van den tumor losgemaakt, die een necrotischen, etterig geïnfiltreerden wand bezit. Talrijke dundarmlissen, die met een fibrineus beslag zijn bedekt, moeten eveneens worden geïsoleerd. Er is inmiddels een gaatje ter grootte vaneen speldeknop in het gezwel ontstaan, waaruit stinkend gas ontwijkt. Het wordt met een gaasoompres dicht gehouden. De cyste gaat uit van het rechter ovarium en is 360° om haar steel gedraaid. Ook het linker ovarium is ziek, en wordt eveneens uit veel adhaesies losgemaakt en verwijderd. De stompen worden hier niet met peritoneum overdekt, omdat de geheele buikholte één groot verwond oppervlak vertoont, door al de verscheurde adhaesies. Buiknaad; geen drainage. Preparaat. De rechter cyste heeft de grootte vaneen kinderhoofd , de linker die vaneen vuist. Beiden bevatten haren en brei, de grootste bovendien stinkenden etter en gas. Direct na de operatie is de toestand zeer bevredigend, ’s Avonds p. 104—110, t. 37.2 r. 30, flatus, dunne alvus. Den volgenden morgen collabeert zij plotseling en bezwijkt zeer spoedig.

196

Sluiten