Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cutane zout-infusies om liet groote vochtverlies to compenseeren. Buik zacht, ingezonken, onpijnlijk. 11 /'VIII. Pat gaat wat beter eten. Uit vagina nog steeds purulent vocht. 19/YIII. Absces inde parotis. Incisie, veel kleine etterhaardjes. 21/VIII. Exitus letalis. Obductie. Groenachtig gele, geleiachtige massa inde buikholte. Darmen door groote massa’s colloïd carcinoom saamgebakken. Verder onder inde buikholte een etterachtige vloeistof. Drainageopening naar de vagina laat 3 vingers door. In lever en longen geen metastasen. 43 (n°. 89—1902). 28 j., 5 jaar steriel gehuwd. Menses geregeld. Voor 3 maanden verschijnselen van acute peritonitis. De geneesheer deed proefpunctie, waarbij helder vocht voor den dag kwam, en incideerde later boven het linker lig. Poupartii, waarop zich etter ontlastte. Algemeene toestand slecht; in beide longen veel reutelgeruischen, beiderzijds pleura exsudaat. Urine bevat een spoor eiwit. Temperatuur verhoogd. Diagnose. Peritonitis door steeltorsie vaneen linkszijdige dermoïdcyste, verettering daarvan, secundair ziek worden van rechter adnexum. Laparotomie. Wond boven linker lig. Poupartii uitgekrabd en getampouneerd. Deze tampon wordt na het openen der buikholte in de mediaanlijn en liet losmaken van eenige adhaesics spoedig zichtbaar Telkens komt etter te voorschijn. De zieke darmwand scheurt achtereenvolgens op drie plaatsen in; wonden gehecht en zooveel mogelijk in elkanders nabijheid geschoven, zoodat de bedreigde plaatsen elkander door samenkleven kunnen steunen. Exstirpatie van uterus en beide aduexa. Tamponnade met vioformgaas, dat in de vagina uitkomt. Peritoneaaldak, waaronder alle gevaarlijke terreinen , ook de gehechte darmwonden, verborgen worden. Buikwond geheel gesloten. Preparaat. Multilooulaire cyste van linker ovarium, voor een deel veretterd. Rechter ovarium veranderd ineen uecrotische massa; tuba verdikt, rozenkransvormig. Uterus gezond. De genezing wordt gestoord dooreen phlegmone van den buikwand , uitgaande van ’t onderste gedeelte der wond, en dooreen darmfistel, die zich gedeeltelijk per vaginam, gedeeltelijk door de oude wond boven het linker lig. Poupartii loost. De vrouw moet doordat alles nog een lang en ernstig lijden doormaken, voordat zij hersteld ontslagen kan worden. Dit geschiedt 4 maanden na de operatie. Er bestaat dan nog een klein fisteltje, dat weinig hinder geeft Dit geneest thuis; na een half jaar vertoont patiënte zich als een bloeiende Zeeuwsche boerin.

203

Sluiten