Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vatie en latere herhaling van de proefcurettage, toch nog tijdig tot een zekere diagnose te komen, en aldus te voorkomen, dat de tumor inoperabel wordt. Bij voortduren van den twijfel wachte men niet te lang met de radicale operatie (Litthauer). De voorzitter brengt aan Dr. de Josselin de Jong den dank der vergadering voor zijn belangrijke voordracht. De discussie over deze voordracht wordt op voorstel van de secretaresse uitgesteld tot de volgende vergadering, inde hoop dat het gelukken zal tegen dien tijd een regeling te treffen, die demonstratie der mikroskopische praeparaten met een projectie-apparaat mogelijk maken zal. Prof. van der Hoeven stelt voor, de volgende vergadering in Leiden te houden, waar een projectie-apparaat beschikbaar is. Dit voorstel wordt aangenomen. Dr. Stratz demonstreert een foetus papyraceus uit de 2<L zwangerschapsmaand . De patiënte, 111-gravida, heeft twee gezonde kinderen spontaan ter wereld gebracht. Zij meende nu inde vierde zwangerschapsmaand te zijn, en kwam raad vragen wegens een lichte bloeding. Twee maanden geleden had zij, na sterke inspanning van de buikspieren bij gelegenheid vaneen zangles, plotseling een flauwte gekregen, waar zij anders nooit last van had. Sinds twee of drie weken voelt zij zich minder wèl. 11—I—1904. Uterus bij uitwendig onderzoek week, vergroot als bij zwangerschap inde 4de maand. Therapie: rust, morphine 0,01.

12— I. Bloedeoagula. Nog eens morphine 0,01. 13— X. Uitstooting, onder lichte weeën, vaneen vleeschmola ± 15 cM. lang, lichtrood gekleurd, verder een normaal beloop. Eiholte leeg, chorion verdikt, vleezig, vol oude en nieuwe hae-

210

Foetus papyraceus m. 11.

Sluiten