Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE INTEGRALE STATISTIEK DER GROOTE OPERATIES, YAN 1 JANUARI 1900 TOT 31 DECEMBER 1902, DOOB Prof. B. J. KOUWER, te Utrecht. (Vervolg en slot. Met 8 figuren inden tekst.) 11. PIBROMTOMA ÜTERI. {44 gevallen, 2 overleden), a. Exstirpatie abdominalis uteri myomatosi. (30 gevallen, 2 overleden). 1. (n°. 27—-1900). 30 j., sedert 3 maanden getrouwd. Menarche lle jaar, sedert altijd geregelde menses, profuus, 10 dagen lang. Op 23e jaar bleekzucht. Sedert 6 jaren is de menorrhagie zóó toegenomen , dat er soms slechts 2 dagen per maand zonder bloedverlies voorbij gingen. Tevens pijn inde rechter onderbuikstreek. Blaas- en darmfunctie ongestoord. Mager, anaemisch individu. Hartdemping naar rechts en links vergroot. Systolisch blazen aan de punt, klappende 2e aortatoon met metaalklank. Pols normaal. Fibromyoma uteri, tot handbreedte boven den navel. Exstirpatie volgens Doy en. Ongestoorde genezing. Een jaar later zag de vrouw er blozend uit; nu en dan had zij last van duizelingen, maar slechts in geringe mate. Preparaat: talrijke intraüterine en subsereuse myoomknobbels; cavum uteri reikt tot den top van het gezwel. 2. (n°. 60—1900). Yirgo, 48 j. Menses altijd goed tot voor 2 jaren, toen zij zeldzaam werden, soms met een half jaar pauze. Sedert een jaar wordt de buik dikker, en krijgt pat. in toenemende mate urinebezwaren, die het aanwenden vaneen katheter noodig maakten. Algemeene toestand goed. Fibromyoma uteri tot aan den navel, en vooral sterk in het achterste gedeelte van het bekken gedrongen. Laparotomie: exstirpatie van uterus en adnexa geheel volgens Doyen. Geen bloedverlies van beteekenis. ’s Avonds collaps; kamferinjecties, digitalis (in clysma); na 5 uren is het gevaar geweken. Ongestoorde genezing. Preparaat. Lang-gerekte uterus, rondom door myoomknobbels Ned. Tijdschr. v. Verloak. en Gynaec. XV. 16

Sluiten