Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toneale holte nog bloedt veneus, wordt zij met jodoformgaas stevig getamponneerd; hierbij bewijst het kunstmatige peritoneaaldak goede diensten. Green nabloeding. Den volgenden dag wordt het echter duidelijk, dat er een urinefistel is ontstaan, en wel, zooals spoedig duidelijk wordt, een blaasfistel. Daar het nu ónmogelijk is, dat deze bij de gemakkelijke exstirpatie is ontstaan, geloof ik te mogen aannemen, dat bij het tamponneeren voor de nabloeding de daarvoor gebruikte korentang de verwonding op haar geweten heeft, hetgeen dus mijn geweten belast. Borst- en buikwond genezen p.p. i. Den 12en dag p. o. gaat de vrouw febriciteeren: urine alcalisch, in weerwil van spoelingen met nitr. arg. Het blijkt na eenige dagen, dat zich in het cavum Douglasii vocht heeft opgehoopt, dat door de opening inde vagina niet kan wegvloeien. Door den achtersten vaginaal wand mediaan te splijten, vanaf de oude wond, wordt een holte bereikt en geopend, waarin stinkende etter. Irrigatie, tamponnade; klaarblijkelijk is vanuit de met alcalische urine bezoedelde vagina een infectie der buikholte opgetreden. De temperatuur daalt nu, en do algemeene toestand, die reeds veel had geleden, verbetert nu snel. Ongelukkig bleef de blaasfistel recalcitrant. Door ziekte vaneen harer kinderen moest de vrouw vertrekken. De opening lag hoog en was reeds veel verkleind. In staande houding bleef de vrouw twee uren droog. 21. (49—1902). 52 j. XII-p. Menstruatie geregeld en normaal tot 4 maanden geleden; toen werden de tusschenruimten grooter. Thans, na een amenorrhoe van 2 maanden, bloedt patiënte hevig reeds 4 dagen lang. Diagnose: dik-gesteelde soliede tumor van het linker ovarium ter grootte vaneen sinaasappel; waarschijnlijk maligne. Proefcurettement; weinig slijmvlies; bij microscopisch onderzoek carcinoom. Twee dagen later Laparotomie. Subsereus, intraligamentair myoom. Exstirpatio uteri c. annexis. Peritoneaaldak. Ongestoorde genezing, behalve een snel voorbijgaande zwelling van het linker been. Preparaat. Uteruswand sterk verdikt. De binnenvlakte, 2 dagen geleden gecuretteerd, schijnt macroscopisch volkomen vrij van carcinoom. Verder een lymphangiectatisch, intraligamentair myoom. Microscopisch onderzoek toont het bestaan van carcinoom der mucosa uteri aan. 22. (56—1902). 52 j. XIII-p. Menstruatie laatste jaar onregelmatig, meestal anteponeerend. Blaasbezwaren. Myoma uteri tot twee vingers onder den navel, misschien intraligamentair. Abdominale exstirpatie van den uterus.

249

Sluiten