Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haesies gehuld, maar overigens vrij normaal, links is een intraligamentaire of zooals later blijkt een pseudo-intraligamentaire cyste. Totaalexstirpatie van het geheele genitaalapparaat, te beginnen aan de rechter zijde met af binden der ligamenten, openen der vagina, exstirpatie der baarmoeder en exstirpatie van den grooten tumor tot besluit alles in samenhang met elkander latende. Op ’t allerlaatst barst de tumor en ontlast zich stinkende etter. Gaas inde vagina en onder het nu nieuw te vormen peritoneaaldak. Preparaat. Uterus normaal. Rechter tuba heeft een sterk verdikten wand. De linkszijdige tumor is een groote met etter gevulde zak, waarvan het niet te zeggen is, of het een pyosalpinx of een ovariaalabsces is. Geen tuberkels.. Wat bij het onderzoek daarvoor werd gehouden, zijnde peritouitische neomembranen geweest. Genezing ongestoord. Toestand een half jaar later uitstekend. 5. (37—1901). Y-p., 43 j. Laatste bevalling 11 jaar geleden. Daarna ongeregelde menses, het laatste jaar zeer profuus en langdurig. Daarbij pijn onder inden buik, De myomateuse uterus ligt gefixeerd te midden van samengekleefde adnexa, waarvan aan de linker zijde een vermoedelijk iets vergroot ovarium is te onderscheiden. Yerder een slap hart, arteriosclerose, vermoedelijk ook der aa. coronoriae (Prof. Talma). Therapie: heete douches en ichthyolglycerine De behandeling wordt eenige dagen afgebroken, omdat pat. door familieomstandigheden naar huis moet. Zes weken na het eerste onderzoek is de vergroote uterus nog gefixeerd, links een weeke tumor ter grootte vaneen mandarijn, fluctueerend, rechts een onregelmatige massa. Temperatuur altijd normaal Daar er dus geen verbetering is opgetreden , wordt overgegaan tot baparotomie. Yeel adhaesies tusschen darmen en uterus. Bij het losmaken daarvan wordt een afgekapselde holte geopend, die helder, geel vocht bevat. Beide adnexa in vergroeide kluwens veranderd. Totaalexstirpatie van uterus en adnexa in één stuk in deze volgorde: rechter adnexa, uterus, linker adnexa. Peritoneaaldak, enz. Preparaat. Uterus groot zonder myomen; rechter tuba heeft een dikken wrand en bevat oud bloed met fibrine; linker inééngedraaid, tegen den uterus aan, omvat het ovarium: salpingitis chronica. Geneest ongestoord. 6. (85—1901). 49 j., laatste partus voor 21 jaren. Zij schijnt reeds 7 jaren geleden behandeld te zijn voor een ontsteking inden onderbuik Ra eenigen tijd last gehad te hebben van drukking op de blaas, heeft zij zes dagen geleden plotseling verschijnselen vaa peritonitis gekregen. Zij wordt binnengebracht in slechten toestand:

272

Sluiten