Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wordt de nu wigvormig gapende wond in het ligamentum latum zoodanig gesloten, dat de eene wondrand voorbij den anderen op

het ligament wordt genaaid '). Deze operatie wordt aan de andere zijde herhaald. Genezing zonder stoornis. De menstruatie is, zooals te verwachten was, daarna ongestoord gebleven, behalve, wat ik niet verwacht had, dat zij met pijn gepaard gaat. Ik vermoed, dat die pijn afhankelijk is vaneen belemmering der tuba-menstruatie maar het bewijs daarvan is voorloopig nog niet te leveren.

Deze methode van sterilisatie» arteficialis is eenvoudig, en waarschijnlijk afdoend 2). h. Voor Ectopische zwangerschap. Yan een groot aantal gevallen van dien aard werden er slechts 4 geopereerd; zij zijn elders3) gepubliceerd, en worden hier dus zeer in ’t kort slechts vermeld : 1. (n°. 15—1902). Haeraatosalpinx duplex. Laparotomie, salpingectomie. Het microscopisch onderzoek maakt den oorsprong dezer aandoening duidelijk. 2. (n°. 115—1902). Graviditas extrauterina mens. XIY. Laparotomie. Extractie eener voldragen, doode vrucht. Marsupialisatie, spontane uitstooting der placenta. 3. (n°. 96—1902). Haematocele retrouterina. Peritonitis. Laparotomie. Exstirpatie van uterus en adnexa. 4. (n°. 123—1902). Graviditas tubaria duplex. Haematocele. Exstirpatio uteri et adnexorum per laparotomiam. Deze vier vrouwen zijn genezen. YIII. Peolapsus uteri ant. yagixae. Hiervoor zijn 44 vrouwen met goed gevolg geopereerd. Over de blijvende resultaten zal later worden bericht. *) a op a', b op b' (fig. 8). -) Of zij ook verdedigbaar is? Zie: Verslag der vergadering van 16 Oct. 1904, d§ Ned. Gynaecol. Vereeniging. 3) K. de Snoo: Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1904, Dl. II blz. 407.

295

Sluiten