Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geatrophieerd bleek te zijn. De ovaria bleken macroscopisch weinig veranderd te zijn; het linker was cysreus on vergroot. Er zijn slechts enkele gevallen van torsie van de tubae bekend; inde groote meerderheid der gevallen was het een hydrosalpinx, slechts zelden een pyosalpinx. De heer Stratz houdt hierop de volgende voordracht over myomotomie gedurende de graviditeit. In 1886 heb ik dein de Schroedersche kliniek geobserveerde gevallen van complicatie van graviditeit met myoraen samengesteld en vond op ± 20.000 patiënten 12, waarbjj gedurende de graviditeit therapeutisch werd ingegrepen, hetzij door abortus provocatus, hetzij door amputatie van den graviden uterus (2 keer) hetzjj door myomektomie met behoud van den uterus (2 keer). Al deze 12 pat. bleven gezond, van de kinderen bleven 2 inleven bij conservative myomotomie. Daartegenover vond ik van 13 intra partura geobserveerde gevallen, dat er 7 waren bezweken, 2 een zwaar puerperium hadden doorstaan en slechts 4 een normaal kraambed hadden doorgemaakt. Yan 13 kinderen bleven 8 inleven. Op grond van deze cijfers meende ik toen een meer actief optreden durante graviditate te mogen aanraden, hoewel ik op den vóórgrond stelde, dat er in elk geval eene streng individueele indicatie gesteld moest worden. Sedert dien tijd heb ik 68 complicaties van myomen met graviditeit in behandeling gehad; in 17 gevallen kwam het tot spontanen (?) abortus, inde overige 51 gevallen volgde een normale partus met levend kind, en slechts in heel enkele gevallen eene lichte atonie post partum. Tegenover deze 68 gevallen heb ik slechts één te stellen, waar ik het noodig oordeelde reeds inde graviditeit handelend op te treden. Dit geval is het volgende: I. N°. 797. 32 jaar, 0-para, sedert haar 13de jaar menses, regelmatig, zonder pijn, niet profuus; sedert 1 jaar getrouwd. Op de huwelijksreis werd dooreen medicus een myoom ontdekt en dringend operatie aangeraden. Prof. Kouwer onderzocht pat. in Oct. 1903, vond toen operatie niet noodig en meende, desgevraagd, dat graviditeit niet waarschijnlijk zou optreden, zoo ja echter eene zeer ernstige complicatie kon opleveren. Laatste menstruatie 26 Februari 1904. In Maart bleven de menses weg en werd de pat. door haar medicus naar mij gezonden, om abortus op te wekken. Status 30.3 1904: Pat. goed gevoed, pols 72, onregelmatig, urine zonder albumen, longen en hart normaal. Ned. Tijdschr. v. Verlosk. en Gynaec. XVI. 6

81

Sluiten