Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bil van den foetus te liggen. De wand is 3 a 4 m.m. dik. Het kind ligt inde nor-

male houding, is voldragen. Het vertoont overal duidelijke verschijnselen van compressie. Yooral is dit aan den schedel en

het aangezicht zichtbaar. Op enkele plaatsen is het haar van den foetus ook bij rnikroskopisch onderzoek duidelijk —■ inden wand yan den vruchtzak gegroeid. Dwars door de vruchtholte, over den buik van den foetus heen, loopt een stevige amniotische streng. De heer Kouwer vraagt of dit geval een zuivere tubair-zwangerschap was, zonder extraperitoneale ontwikkeling binnen de bladen van het lig. latum. De heer Pompe antwoordt bevestigend. De heer Meurer vertoont hierop een follikelcyste van ’t ovarium, verwijderd bij een zesjarig patiëntje. Dit meisje menstrueerde geregeld sedert ’t einde van het sde levensjaar. De menses duurden 14 dagen. Lichamelijk vertoonde het meisje ook de andere verschijnselen van puberteit (tamelijk ontwikkelde mammae, pubesharen, okselharen). Psychisch was zij nog volkomen kind. Bimanueel onderzoek, per rectum en in narkose verricht, deed inde rechter helft van ’t kleine bekken een ovariaaltumor ontdekken. Laparotomie. De uterus had reeds den ontwikkelden vorm (peervormig corpus, langer dan de cervix). Het linker ovarium vertoonde kleine cysten; dat werd niet verwijderd. In het handboek van Windt el heeft Strassman ongeveer 60 gevallen verzameld van menstruatie praecox; zes daarvan zijn gravida geworden voor het 10dejaar. In drie gevallen werd sarcoom van het ovarium geconstateerd, driemaal bestond hydrocephalus, twee stierven aan tuberculose. Of in het medegedeelde geval de menstruatie praecox in aetiologisch verstand stond met den tumor is niet zeker. Na de operatie bleef de menstruatie onveranderd voortbestaan, doch duurde 4—5 dagen. De heer Barnouw heeft een kind van 7 jaren onderzocht, dat van het 4de jaar af, geregeld had gemenstrueerd. Het kind was heel gezond en het onderzoek leverde niets bijzonders op. De heer Niemeyer meent, dat het aanbeveling verdient, zulke

140

Sluiten