Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gische kliniek (25 Dec. 1904), bij defaecatie plotseling heftige pijn inden onderbuik en om den navel kreeg. Deze pijn werd, niettegenstaande opium niet minder, de pols reeds inden morgen klein en frequent (120) werd ’s avonds nog sneller (140), zoodat de medicus, met het oog op haar tuberculose dacht aan de mogelijkheid van perforatie vaneen tuberculeuze darmzweer (hoewel pat. nooit aan buikpijn of diarrhoë had geleden) en haar naar de chirurgische kliniek verwees, waar zij werd opgenomen. Hier werd geconstateerd, dat zich boven de symphysis pubis een tumor bevond, die zich naar rechts inde ileo-coecaalstreek uitbreidde, gemakkelijk te begrenzen was en de consistentie had vaneen gevulde darmlis. Boven den tumor was de percussie gedempt. Hoewel patiënte niet kon mededeelen of ze zwanger was, daar ze steeds onregelmatig menstrueerde, werd toch aan de mogelijkheid eener buitenbaarmoederlijke zwangerschap met bersting gedacht, maar als meer waarschijnlijk aangenomen, dat de gevulde tumor een uitgezette en geïncarcereerde darmlis zou zijn. Bij de operatie bleek, dat zich inden buik enorme hoeveelheden gedeeltelijk gecoaguleerd bloed bevonden en dat hetgeen voor een gespannen darmlis werd gehouden, gestold bloed was. Na snelle verwijdering van het bloed werd de baarmoeder omhoog gehaald om de adnexa te inspecteeren en werd inde rechter tuba een kleine zwelling met een kleine bloedende opening gevonden. De tuba werd met het ovarium afgeklemd en verwijderd, de buik gesloten enz. De patiënt herstelde van den ingreep. Het praeparaat, dat ik dank aan de vriendelijkheid van collega Koch, bestaat uit de rechter tuba en het rechter ovarium. De tuba is 6,1 cM. lang, heeft volmaakt normale fimbriae, vertoont evenmin als het ovarium ergens sporen van vergroeiingen of oude ontstekingsresten. Zij is vrij sterk geslingerd en heeft tusschen de fimbria en de straks te vermelden verbreeding 5—6 windingen. In het isthmische gedeelte der tuba, nabij het uterine einde bevindt zich een verdikking, zoodat daar de dikte van ongeveer 0,6 tot 1,8 c.M. is toegenomen. Aan de achterzijde bevindt zich een ronde opening van 0,8 c.M. Inde diepte ziet men een klein voorwerpje, dat gelijkt op een embryo ter lengte van 0,3—0,4 c.M. Het ovarium is niet vergroot (3,5—1,7 c.M,). Aan de naar het ligamentum latum toegekeerde, laterale zijde nabij den hilus bevindt zich een corpus luteum. Aan het einde van den hoofdgang van het parovarium bevindt zich een kort gestoelde hydatide. Praeparaat n°. 2 is afkomstig vaneen eveneens 29jarige vrouw, die ook, wegens vermoedelijke darmafsluiting inde chirurgische

142

Sluiten