Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trophoblast zie I‘lacentatio. Tuberculeuse hydrosalpinx XV 96. Tuberculosis peritonei V 166, VI 185, VII 219, 303. „ endometrii XII 209. „ van het genitaal-apparaat XI 131, 157, XII 194. , van de portio vaginalis VIII 308, IX 63, 156. Tubo-uterine graviditeit VII 300. Tumor intraligamentair I 266. „ ligament! rotundi 111 165, 287. „ naast uterus VI 295. „ renis X 177. Tumoren, kleiner worden en verdwijnen van I 67, IV 281. XI, Uterin-spritze VI 321. tfterus-absces V 74, 162. „ apoplexie X 306. „ bicornis VIII 37. XII 94, XV 299. „ bilocularis XIV 53. n bipartitus IV 121. „ bloedingen post partum I 256. „ digitaal onderzoek van het cavum X 164. „ didelphys VIII 37. ~ dubbele X 176, XI 229. „ inversie zie Inversio. „ involutio puerperaal VI 288. „ mucosa VI 65, VII 50, X 40, XIII 91. „ mucosa papilloma XIV 47, 225. „ sarcoom zie Sarcoma. „ sectiepraeparaten van zwangere XV 68. Ureter-steen VII 200. Ureter-fistels VII 205 Urethraal-poliep IV 166. Drethrooele IV 237, XI 183, 226. V. Vagina, bacteriën der IV 39 „ carcinoom zie Carcinoma. „ cysten 111 57, X 53. „ flbromyoma IX 116. „ stenose IV 166, V 257. „ teratoom IV 189.

Vaginofixatie IV 147, V 236, VIII 296, XI 204. Vapokauter X 54. Yasthechting van de kiemblaas IV 277, VII 25. Ventroflxatio uteri 111 62, VIII 72, IX 121, X 153, XI 137, 303, XII 189. Verkorting der ligaroenta rotunda XIV 50. Zie Al. Adams. Verslag verloskundige kliniek I 284, II 278, 111 283, 285, 290, VI 34, 41, 198, VIII 229, IX 286, XII 238, XIII 1. Verloskundige hulp in Indië IX 163, XI 1. Verlostasch XII 193, 200. Versie, keuze van den voet bij VIII 149, 153, 225. „ prophylaotische VIII 77, XI 113. Verslapping van den baarmoederwand VI 319. Verzien XII 77. Verzuimde dwarsiigging V111312. XIIIBI. Vruchtwater XII 89. Vulva carcinoom X 63. „ epithelioom XIII 189. „ haematoom II 12, IV 228, XIII 96. Vijfling XV 68. W. Waarde van het microscopisch onderzoek XIII 266. Waloher’s ligging XIII 192. Weeënzwakte 111 121. Wertheim's operatie bij uterus-carcinoom XIII 181, XV 95. Wielrijden VIII 306. Z. Zelfkeering bij haematoma vulvae X 11196. Zwangerschap bij vitium cordis VIII 72. „ en carcinoma uteri VI 293, 297, XIII 307, 311. „ flbromyoma uteri V 165, VII 169, VIII 312, XII 190, 199, XV 305. „ ovariaalcyste I 315, 111 144, V 60, VI 326, XIII7, XIIIB7, Zwangersohaps-auto-intoxicatie VIII 9. Zwangersohapsduur I 73, 97. _ nierinsuffioientie VI 309.

812

Sluiten