Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De circulaire spierlaag kenmerkt zich door eene massa bindweefselkernen, is overigens weinig verdikt. De longitudinale spierlaag is verdikt, hoofdzakelijk door oedeem, vaat- en bindweefsel nieuwvorming. De bindweefselcellen zijn gezwollen, de kernen meer ovaal. De spierbundels zijn niet noemenswaard verdikt. Groote lymphruimten strekken zich uit tot onder de serosa. De subserosa is losmazig en oedemateus. Door den geheelen wand verspreid liggen spaarzame leucocyten. De arteriewanden zijn verdikt, de venen vervrtjd, vaak met infiltraten omgeven. De vaatrijkdom der plooien is groot en neemt naar het ostium abdominale toe. Hier zijnde sterk vertakte plooien bedekt dooreen cubisch epithelium (13 /i), dat zijn trilhaar heeft behouden. Zij zijn echter verdikt, venen en capillairen zijn sterk gedilateerd en inde groote lymphvaten bevinden zich talrijke 3a 4 kernen bevattende leucocyten. Deze tuba vertoont dus microscopisch als macroscopisch het beeld van eene oude, zoo goed als genezen interstitiëele salpingitis. Yan de 8 niet geëxtirpeerde tubae heb ik inde ziektegeschiedenissen het volgende genoteerd; Geval 11. Met onderzocht. Geval 111. Rechter ovarium en tuba normaal. Geval IV. Linker adnexum ligt in adhaesies; tuba verdikt. Geval V. Linker tuba pinkdik. Ostium abdominale gesloten. Het abdominale uiteinde is veranderd ineen knikkergrooten hydrosalpinx. Geval VI. Rechter tuba in adhaesies, dooreen helder sereusen inhoud uitgezet tot een duimdikke hydrosalpinx. Geval VII. Linker tuba rood en gezwollen. Yerder normaal. Geval VIII. Rechter adnexum in adhaesies. Tuba niet merkbaar verdikt. Geval IX. Linker tuba rood en verdikt, in adhaesies. In twee gevallen slechts was de niet zwangere tuba dus vermoedelijk normaal. In 6 gevallen daarentegen bestonden op ontsteking berustende veranderingen; in twee daarvan zelfs een hydrosalpinx. 11. Veranderingen der zwangere tuba buiten de ei-insertie. Geval I. Zij vertoont evenals de niet zwangere tuba het beeld van de interstitieele salpingitis. Alleen is de wand dikker, 6 m.M.; de circulaire spierlaag is verbreed, de longitudinale bevat meer spierbundels, die ook dikker zijn, De mucosa is rijk aan groote, zwak gekleurde, ovale en ronde bindweefselkeruen met mooie teekening; de cellichamen zijn niet of weinig gezwollen. Geval 11. Totale dikte der tuba 5 m.M., het lumen Ijt m.M. wijd. Epithelium normaal, 15 hoog, over kleine uitgestrektheden

196

Sluiten