Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

casu te doen had met eene acute parenchymateuse nephritis (degenerative Prozesse am gesammten epithelialen Apparate derselben). Het valt te betwijfelen of men dit geval wel tot deze rubriek mag rekenen, daar men hier meer met uraemie te doen had dan mot eclampsie, al werden ook inden aanvang aanvallen waargenomen. Als geval YII ') past nog in dit kader het door Sip p e 1 beschrevene, waar bij eene 35-j. I-para, wegens hevige eclampsie, aan het einde der zesde zwangerschapsmaand de vaginale sectio caesarea werd verricht. Behalve pijnen inden leverstreek, waarover Pat. dien dag voor ’t eerst had geklaagd, was zij volkomen gezond geweest, toen er ’s avonds ten 8 ure voor ’t eerst een eclamptische aanval werd waargenomen, die zich zoo ongeveer om het uur herhaalde, waarop oen diep coma volgde. Inde blaas was slechts weinig urine, die er sanguinolent uitzag. Even na de haring trad nog een kleine aanval op, doch’t coma hield steeds aan. Temp. normaal. 40 uren post partum stierf de vrouw plotseling; niettegenstaande inspuitingen van zoutsolutie en campher-catfeine; de anurie bleef bijna volkomen bestaan. Yau meer belang is echter wat de sectie opleverde. De rechter nier was groot, zeer donker gekleurd, bijna blauwzwart. De kapsel was glad en gespannen, het nierbekken evenals de daaraan correspondeerende ureter ietwat gedilateerd. Overigens was er noch aan de oppervlakte noch aan de snijvlakken iets abnormaals te zien, met name geen bloed-extravasaten. Toen nu de fibreuse kapsel werd ingesneden, week ze dadelijk aan heide zijden sterk uiteen en puilde de niersubstantie behoorlijk hoven de sneevlakte uit. Dit was een zeer opvallend, hoogst merkwaardig beeld. Men zag immers dat de nier binnen haar kapsel onder eene buitengewoon hooge spanning had gestaan. De linker nier was nauwelijks half zoo groot als de rechter, en van ongeveer normale kleur. Zij verkeerde in eenigszins rudimentairen toestand en haar functioneerend oppervlak werd nog verder beperkt, doordat van den hilus uit enkele dikke strepen vetweefsel, als eene voortzetting van de vetkapsel zich voortzetten tot inde eigenlijke niersubstantie. De nierkapsel zag er overigens normaal uit. Sip p e 1 zegt naar aanleiding van dit sectieverslag: „Ich bin geneigt, den Befund der rechten Mere mit dem Zustand für identisch zu halten, welche man als Glaukom der Niere bezeichnet hat, und zwar möchte ich *) Die Nephrotornie bei Anurie Bklamptischer. Zentralbltt. f. Gyn. n». 15, 1904.

234

Sluiten