Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen collaps, welke door kamferinjecties en kunstmatige respiratie bestreden werd. Deze gevallen van respiratiestilstand, welke verdween na opbeffen der ligging van Trendelenburg en toepassing van kunstmatige ademhaling, bewijzen eveneens dat de lichte veranderingen inde cellen, welke slechts korten tijd met een sterk verdunde oplossing der stovaine in aanraking zijn geweest, zeer spoedig kunnen verdwijnen. Als ernstige gevolgtoestanden der stovaine-inwerking mogen nog de volgende worden vermeld : Decker1) vermeldt braken en hevige hoofd- en nekpijn bij een’ diabeticus, bij wien hij een kleine fisteloperatie aan een amputatiestomp had verricht. Het braken duurde 4 dagen, de hoofdpijn ruim 3 weken, terwijl de urine meer suiker en ook eiwit bevatte. Hij liet echter de man dadelijk na de operatie naar huis rijden! Decker gebruikte 0.06 cm3, stovaine van Riedel. Trautenroth2) zag na injectie in zijligging van 0.06 cm3, stovaine -j- 0.2 cm3. lu/00 adrenalineopl. intraduraal en 0.5 cm3. l°/00 adrenalineoplossing intramusculair bij eene vrouw in partu hevige hoofd- en nekpijn en convulsies inde armen, welke na eenige dagen verdwenen. Het eene been bleef nog weken lang paretisch en pijnlijk. Dosse3) gebruikte bij een 63-j. prostaatlijder stovaine zonder adrenaline voor de injectie in het ruggemergskanaal. Er bleef een paraplegie der beenen bestaan, waarvan het eene na 4 dagen genezen was, het andere bleef paralytisch tot na 4 weken de dood aan pyelitis volgde. Een sectieverslag werd niet vermeld. Merkwaardig, tevens angstwekkend zijnde gevallen van oogspierverlammingen, welke inde litteratuur beschreven worden. Deetz4) zag op den 13en dag p. o. eene abducensparalyse. Decker5) op den llen dag eene abducens- en oculomotoriusparalyse optreden, welke na 4 weken genezen waren. Landow0) beschreef een dubbelzijdige abducensparese 7 dagen na de operatie begonnen, welke na 2 maanden bijna verdwenen was. Patiënte had echter behalve stovaine tevoren skopolamine gehad. Roe der7), Adam8) en Loeser0) vermeldden elk ook een 1) Münch. med. Wochenschrift 1906, n°, 28, p. 1344. 2) Deutsche med. Wochenschrift 1906, n°. 7. 3) Qesellschaft der Charité Aerzte 18 Jan. 1906. Berl. kl. Woch. 1906, n°. 12, p. 368. 4) Münch. med. Wochenschrift 1906, n°. 28, p. 1343. 5) Münch. med. Wochenschrift 1906, n°. 28, p. 1344. 6) Münch. med. Wochenschrift 1906, n°. 30, p. 1464. 1) Münch. med, Wochenschrift 1906, n°. 23, p. 1113. 8) Münch. med. Wochenschrift 1906, n°. 9. 9) Med. Klinik 1906, n». 10. Berl. Klin. Wochenschrift 1906, n». 24, p. 804.

251

Sluiten