Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eclamptischen aanval, zonder echter duidelijk door clonische krampen gevolgd te worden. De urine bevat een spoor eiwit, geen suiker. Uterus gravidus a terme, af en toe contracties. Hoofd half ingedaald, kind leeft. Cervix 2 c.M. lang; halskanaal met moeite voor 2 vingers doorgankelijk. Allereerst word de keel uitgezogen, de maag uitgespoeld, en de kaak naar voren gehouden. Het rochelen hield zoo goed als op, de cyanose verdween grootendeels en de pols werd regelmatig. De convulsies herhaalden zich telkens weer. Had deze toestand iets te maken met eclampsie of bestond een van de zwangerschap onafhankelijk hersenproces? In ieder geval moest de prognose voor de moeder als zeer slecht worden beschouwd. Bestond verband met de zwangerschap dan was het ledigen van den uterus wenschelijk en zeer zeker in het belang van het kind. Daarom werd overgegaan tot Vaginale Keizersnede: De cervix wordt mediaan ingeknipt tot de blaas zichtbaar wordt; deze wordt met de vingers stomp, gemakkelijk tot aan het peritoneum toe van de cervix afgeschoven. Daarna inknippen van de uitgerekte cervix vóór over eene lengte van 6 c.M. achter van 4 c.M. Vliezen worden gebroken, het hoofd komt door braakbeweginsen inde holte, de tang wordt aangelegd en het kind zonder eenige moeite geëxtraheerd. Placenta door credeeren verwijderd, uterus contraheert zich slecht, wordt gotamponeerd. Na het inknippen van de cervix aanzienlijke bloeding. Hechting van vóór en achterwand en den vaginaalwand met catgut. Een vioformgaasstrookje tusschen blaas en cervix. Tamponade van de vagina. 1 L. physiol. NaCl-oplossing, subcutaan. ’t Kind schreeuwde dadelijk, woog 3 K.G. Na do operatie blijft de toestand onveranderd, de convulsies herhalen zich regelmatig, de pols blijft redelijk De temperatuur stijgt tot 40.2. later tot 41.5. Soms zijnde aanvallen sterker, patiënte wordt dan zeer cyanotisch. Oudertusschen wordt de pols minder en ’s morgens te 10'/, uur sterft zij ineen aanval. Obductie: Inwendige organen zonder afwijkingen. Genitalia normaal. Operatieterreiu ziet er goed uit. Wonden goed gesloten, nergens haematomen. De wond aan den voorkant blijkt aan de binnenzijde 1 r/2 c.M. ver te zijn ingescheurd. De uitgenomen hersenen werden onderzocht door Dr. Josselin de Jong: „Meningen normaal, rechter hemisphecr grootor dan linker, gyri rechts sterk afgeplat. In dc occipitaal-, parietaal- en temporaalkwab van de rechter hemispheer bevindt zich eene groote holte, die mediaal begrensd wordt door den thalamus opticus en het corpus striatum.

137

Sluiten