Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Y. k. 1. v. Bjj de verdere indaling komt de kin dieper. Duur 1® tijdperk 29 uur, 2e tijdperk 4*/2 uur, dubbele omstrengeling; geen ruptura perinei. Het kind leeft, weegt 3.200 K.G.; sterke moulage. E. Stuitligging. 1 geval. N°. 219. I-p. 25 j. Zie Parovariaalcyste. Blz. 216. Kunstmatige baring van voldragen kinderen. A. In achterhoofdsligging. a. door expressie 5 gevallen. 1. wegens weeënzwakte 2 maal. N°. 52. 11-p. 38 j. Bij volkomen ontsluiting staat bet hoofd op den bekkenbodem, bet komt dan echter niet verder, omdat patiënte niet weet mede te persen. Daarom exprimeert de meesteresse-vroedvrouw, na 3/4 uur wordt een kind geboren van 2.7 K.G.; er ontstond een kleine ruptura perinei. N°. 186. I-p. 32 j. Na een ontsluitingstijdperk van 3 dagen zijnde zwakke weeën niet in staat den spildraai tot stand te brengen. Manueel geschiedt dit heel gemakkelijk. Wegens den langen duur der baring is termineeren gewenscht, wat bij wijze van proef geschiedt door expressie inden tijd van */2 uur. Het kind kwam asphyctisch ter wereld, gewicht 2.9 K.G. Atonische nabloeding. 2. Wegens gevaar voor het kind 2 maal. N°. 134. I-p. 34 j. Zie bij bekkenvernauwing. Het kind kwam na */2 uur schijndood ter wereld. N°. 187. I-p. 32 j. 1® tijdperk 14‘/2 uur. Nadat de uitdrijving ruim 1 uur geduurd heeft, worden en blijven de harttonen langzaam; daarom expressie; eerst na 3/4 uur wordt het kind geboren. Gew. 2.74 K.G. 3. Wegens prolapsus funiculi 1 maal. N°. 84. IX-p. 42 j. Bij 6 cM. ontsluiting en beweeglijk boven den ingang staand hoofd breken de vliezen. 2 uur later is de ontsluiting volkomen, het hoofd in de bekkenholte en naast het hoofd de navelstreng voelbaar Door expressie wordt het kind vlug geboren ’). Gewicht 3.5 K.G. Wegens bloeding moest de placenta worden geëxprimeerd, waarna het, ondanks secale, nog lang duurde voor de uterus zijn normalen tonus behield. Deze 5 gevallen stemmen mij niet gunstig voor de expressiemethode; 2 kinderen kwamen asphyctisch of schijndood ter wereld en 2 maal trad een atonische nabloeding op. Bestaat er werkelijk *) Overal, waar niet uitdrukkelijk vermeld staat, dat het kind dood geboren of gestorven is, leefde het bij de geboorte en is het blijven leven.

152

Sluiten