Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B. Forcipale extractie (10 gevallen). a. Uitgangstang. I ]^'0- 43_ HI-p. 40 j. Het bekken is algemeen vernauwd: Omtrek 77. Conj. diag. 10.5, vera 9. Belangrijke vernauwing van den uitgang: dist. tub. ischii. 7.5. De eerste baring werd forcipaal geëindigd, de 24e verliep spontaan. Na 21 dag harens wordt patiënte met volkomen ontsluiting opgenomen. De contractiering staat tot den navel, het o. u s. is niet pijnlijk, het hoofd is 'j3 ingedaald, de kleine fontanel staat links, dwars. Na eenigen tijd is het hoofd inde holte, het achterhoofd naar achteren gedraaid; de contractiering stijgt merkbaar. Daar blijkbaar de vernauwde uitgang het tot stand komen van den normalen spildraai belet, wordt besloten tot forcipale extractie. Kraambed ongestoord. 11. N°. 79. I-p. 21 j. Bekkenmaten: 25, 28.5, 19.5, 9, 86. Conj. D. 10.2, C. V. 8.5. 18 Maart 7‘/a u. v. m. wordt patiënte opgenomen. De baring duurt reeds 24 uur; vóór 16 uur braken de vliezen bij 5 cM. ontsluiting. Heden morgen 4 uur was de ontsluiting volkomen, te 6 uur werd elders in narcose getracht het kind forcipaal te ontwikkelen, daarbij gleed de tang af. Status: Pols goed, temp. 38.3. Perineum intact, inde vagina zijn groote bloedende wonden. Het hoofd staat in aangezichtsligging, kin links half ingedaald, het zeer groote geboortegezwel reikt bijna tot op den bekkenbodem; het achterhoofd steekt nog sterk boven den bekkeningang uit. Om het hoofd heen is het promontorium gemakkelijk te bereiken. De harttonen zijn goed. De contractiering staat handbreed boven de symphysis ; het o. u. s. is iets of wat pijnlijk. "Wegens de uitgebreide verscheuringen inde vagina en de lichte temperatuursverhooging raag deze baring niet te lang meer duieu. Zeei krachtige weeën zijn 16 uur na het afloopen van het vruchtwater er niet in geslaagd het hoofd inden ingang te fixeeren, daaiom is de kans op een spoedige spontane uitdrijving niet groot, redenen waarom besloten wordt in te grijpen. In narcose blijkt al dadelijk, dat versie zeer moeilijk zal gaan wegens den strak om het kind gespannen contractiering. Daarom wordt beproefd de Aa manueel te corrigeeren in A. Dit gelukt na veel moeite, veroorzaakt door het strak om het hoofd gespannen o. u. s., in verband met de groote schuine afmeting van het hoofd. Na de correctie daalt het hoofd dooreen paar uteruscontracties gemakkelijk in, en kan het kind door middel vaneen gemakkelijke uitgangstang worden geëxtraheerd. Na de geboorte treedt een hevige bloeding op, uiteen diepe cervixscheur en uit de vaginaalscheuren. De cervixscheur en een

199

Sluiten