Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king, frontaalwaarts, bestaat een oppervlakkige huidverwonding. Aan de groote fontanel is niets bijzonders.

Het linker wandbeen is inde satura sagittalis onder het rechter wandbeen geschoven. Het achterhoofdsbeen is aan beide zijden onder het wandbeen geschoven. De geheele schedel isinmentooccipitale richting uitgerekt. Deze vervorming van den kinderschedel verdient opmerking. Terwijl de vormverandering aan de zijde van het voorhoofd (caput sucoedaneum, indeuking aan het linker wandbeen *en oppervlakkige huidverwon-

ding vóór die indeuking) gemakkelijk door het rijden van het voorhoofd op den voorsten bekkenring kunnen worden verklaaid, is dit met de vervorming van den achterschedel niet liet geval. Bij de geringe indaling kan het bekken hier geen rol gespeeld hebben en moet dus het over elkaar schuiven der wandbeenderen en van het achterhoofdsbeen benevens de samendrukking in mento-occipitale richting door den uterus (contractiering) teweeg zijn gebracht. Het kind was van het mannelijk geslacht. Lengte 53 c.M. Gewicht 3910 gr. Groote omtrek van het hoofd 41 c.M. Middelb. B „ „ » 39 „ Kleine „ „ „ » 32 „ Diam. Fronto-occip. . . . 13,3 „ „ Mento-occip. , . , 14,2 ,

305

Sluiten