Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit, waar de aschbepaling bewees, dat de onderzochte stof melkzuur was; de kristallen waren hier uit urine verkregen; misschien hebben nog aanwezige kleurstoffen de reactie gestoord. Wanneer het wassohen met absoluten alcohol niet voldoende was, maakten de vele verontreinigingen het soms noodig de kristallen te zuiveren door ze op te lossen en met dierlijke kool te verwarmen. Om de hoeveelheid, die daarbij verloren gaat, te leeren kennen, behandelde ik viermaal een weinig gewogen zinkparalactaat op deze wijze en vond een vermindering van resp. 2.5,0/o 8.3°/0, 2.66°/0 en 4°/0. Bij de berekening van de gevonden hoeveelheid lactaat heb ik daarom voor het verlies bij de reiniging met kool 4°/Din rekening gebracht. Om getallen te hebben, die direct met die van Zweifel zijn te vergelijken, heb ik evenals hij het soortelijk gewicht van bloed en urine op 1000 gesteld, en alles als luchtdroog kristalwaterhoudend zinkparalactaat berekend. Ter vergelijking van de gevonden waarden zij er aan herinnerd dat van zinkparalactaat het gehalte aan kristalwater 12.89°/0, dat aan ZnO 83.43°/0 bedraagt. In het geheel kon ik acht gevallen van eolampsie onderzoeken, van eenige alleen de urine, van andere ook het bloed. I. 5 Kov. 1906. C.—K. 46-jarige YII para, heeft voor 2 jaar eclampsie gehad. De laatste vijf kinderen prae- en immatuur. Volgens de anamnese bestaat er misschien ook epilepsie. 12 Oct. was inde urine geen eiwit. 2 Kov. hoofdpijn, oedemen. 3 Kov. 9 eclamptische aanvallen; coma. 15 mgr. morphine subcutaan. Het kind is jonger dan 6 maanden. Onder lichte chloroform-narcose perforatie. Duur van den geheelen partus 5 uur. 4 Ts ov. nog 2 aanvallen. 4 gram amyleenhydraat. ExitüS. Bij de obductie werden inde lever subcapsulaire bloeduitstortingen gevonden, de nieren toonden het beeld van de chronische parenchymateuze nephritis. De verzamelde urine = 330 c.M3. bevat eiwit, cylinders, s.g. 1021. Er worden kristallen uit bereid inden vorm van rozetten van prisma’s. Het gereinigde deel hiervan weegt 144 mgr. Bij 110° verliest dit 18,8 mgr. = 13.05°/Q. Gegloeid bevat het 41.9 mgr. ZnO 33,46°/0. De gevonden kristallen zijn dus zinkparalactaat, en wel 0,044°/o van de urine. De placenta woog 215 gr. Kristallen: 251,3 mgr. Kristalwater; 32,9 mgr. = 18,09°/0. ZnO: 73,3 mgr. = 33,56°/0. Het is dus zinkparalactaat en wel 0,11% van de placenta. In 45 cM3. bloed van de moeder: kristallen in rozetten; bij 110° gedroogd: 79,6 mgr.; geven de reactie van Hopkins. Dus

34

Sluiten