Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IY. 12 Jan. Patiënte der Kweekschool voor Vroedvrouwen te Amsterdam. 19-jarige I para. 9 Jan. geen eiwit inde urine. 10 Jan. begin van partus. 2 eclamptische aanvallen, nu een weinig eiwit inde urine. 2 X 20 mgr. morphine. Ka derden aanval forceps onder narcose; kind asphyctisch, wordt bij gebracht. Post partuur nog één aanval. Genezing. In het bloed van de moeder: bij 110° gedroogde kristallen: 62,2 mgr. in dat van het kind: bij 110°: 7,2 mgr. In 40 cM3. urine, per katheter na den 2den aanval afgenomen: bij 110 : 128,2 mgr. Deze drie hoeveelheden vereenigd, omgekristalliseerd en met dierlijke kool gereinigd, leveren samen aan luchtdroog zout 94,4 mgr. Bij 110° verliest dit 7,8 mgr. 8,260/o. Gegloeid: 43,6 mgr. = 50,35 . Een groot deel er van is dus geen lactaat; wel is Hopkins +. Uit de placenta, die 685 gr. weegt, worden 1,1081 gr. kristallen verkregen. Een zuiver deel hiervan weegt 806 mgr., verliest bij 110° 104,2 mgr. = 12,92%; en geeft na gloeien: 238,8 mgr. = 34,02°/c. Het is dus paralactaat. De ongereinigde rest weegt bij 110° nog 263,2 mgr. en geeft de reactie van II opkins. Samen dus 0,162% van de placenta. Uit 720 cM3. urine van 17 Jan. dus 7 dagen post partum worden kristallen verkregen waarvan één deel 175,7 mgr. weegt; het verliest bij 110° 7,3 mgr. = 4,15°/0, en geeft na gloeien 104,5 mgr. 62,05°/o. De rest weegt 35,6 mgr., verliest 4,6 mgr. = 12,92°/0 gegloeid2o,B mgr. 67,09°/G. Hopkins+. Dus slechts voor een klein deel paralactaat. Y. 24 Jan. Pat. der üniv. Vrouwenkliniek te Amsterdam. 22 Jan. heeft patiënte 3 aanvallen. 40 mgr. morphine. Partus: Bonnaire, versie en extractie. De harttonen waren ante partum frequent, onregelmatig. Het kind kan niet worden bijgebracht. Moeder geneest. In 300 cM3. urine 111 mgr. kristallen, waarvan 68 mgr. bij 110°: 8,8 mgr. verliezen = 12,89°/0. Hopkins +. In 100 cM3. bloed van de moeder 63,8 mgr. kristallen; verliest 8 mgr. = 12,54%. Hopkins +. In 10 cM3. navelstrengbloed 71,5 mgr.; verliest 9,1 mgr. = 12,73°/0. Hopkins +. Deze drie hoeveelheden samen opnieuw gereinigd; wegen bij 110°: 104,3 mgr. Gegloeid; 71,7 mgr. = 68,7°/0. Dus niet geheel melkzuur, maar slechts een spoor.

36

Sluiten