Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar. De fimbriae zijn vrij. Inde eikapsel talrijke bloedingen, terwijl aan de onderzijde een kleine scheur aanwezig is.

De uterus is niet vergroot, 7 cM. lang. Wand van de uterusholte is glad en dun. Makroskopisch geen decidua aanwezig. Ook mikroskop. geen decidua uterina gevonden. Het endometrium vertoont 2 lagen: de bovenste laag granuleert, de onderste laag vertoont klieren. Zeer waarschijnlijk is dus de decidua uterina afgestooten, misschien was deze nog zeer weinig ontwikkeld. Bij de sectie werd ongeveer 2 Liter versch bloed inde buikholte gevonden. Overige organen vertoonden geen afwijkingen, behalve de sterke anaemie. Mikroskopisch werd nog gevonden, dat de capsularis bedekt was met epitheel dat zich van de mucosa daarop voortzette. Heen salpingitis of parametritis zijn aanwezig. Oeval 11. S. 8., gehuwd, 25 jaar, opgenomen 27 November ’OB 3 uur ’s namiddags, overleden 27 November ’OB ’s avonds 8 uur. Is 4 dagen geleden plotseling ziek geworden met heftige buikpijn en braken. Heeft 6 weken geleden de laatste menses gehad, dacht niet zwanger te zijn (anamnesie niet nauwkeurig op te nemen). Status 27 November 3 u. n.m.: zeer anaemische patiënte; buik opgezet, beweegt mede bij ademhaling. Pijn in linker onderbuik. Demping tot aan den navel in linker onderbuik. Bij onderzoek: portio week; diffuse weerstand in linker onderbuik. Geen bloed uit uterus. Uterus niet nauwkeurig te definieeren. 8 uur ’s avonds, onder toenemende benauwdheid, collaps en exitus. Klin. diagnose:

61

Fig. van geval I. De rechter tuba is overlangs gekliefd en de voorste helft is weggelaten. Men kijkt dus in; a eiholte. h tubairlumen. Bij c en c1 gaat de tubawand over inde capsularis. De stippellijn in het tuba-epitheel, dat zich op de capsularis voortzet. d is placenta met talrijke bloedingen; deze hebben het amnion opgelicht, waardoor talrijke prominentie’s inde eiholte uitsteken. Beide tubae zijn niet verdikt. De uterus is niet vergroot. e. fimbriae.

Sluiten