Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 8 gevallen, maar gelukte niet; bij 3 hiervan mislukte ook de hooge tang-perforatie, bij de 5 anderen gaf de hooge tang alsnog een levend kind. Inde andere 3 gevallen liet men Y. en E. varen, maar werden 3 levende kinderen geboren door de hooge tang, zij het ook één met fractura frontis, en één na symphysiotomie asphyctisch, dat op den Ben8en dag stierf. Zoo zou men uit de literatuur meer gevallen kunnen aan wij zen. In die gevallen daarom van hoogstaand hoofd, waar de Y. niet onder zeer gunstige omstandigheden kan verricht worden, doen we m.i. beter eenigen tijd af te wachten om te zien, of het hoofd door weeën of buikpers, ondersteund doordruk op ostium of bekkenbodera, door middel van twee vingers tijdens een wee, nog niet wat lager wil dalen; totdat dan ten slotte, op eene of andere indicatie, besloten wordt te termineeren. Dan is de keus voor ons buiten niet zeer moeielijk, want sectio caesarea, symphysiotomie, pubiotomie vinden wij niet in ons verloskundig armamentarium, maar wel de forceps, en dan prepareeren we ons op enkele moeielijke oogenblikken en een warmen rug, troosten ons met de gedachte, dat er tenminste gelukkiger collega’s bestaan, die onder zooveel gunstiger omstandigheden werken, een paar anderen te hulp roepen, maar toch, de baringsgeschiedenissen bewijzen het, – ook nog moeten tobben, en wier resultaten dan nog niet veel beter zijn. Vergelijk ik nog even mijne gevallen van hooge tang en die van Y. en E. bij hoofdligging, dan vind ik: Hooge tang 36 malen, (waarvan 7 maal prolaps funic.) !4 prol. funic.; nauw bekken. 1 moeielijke forceps, nauw bekken. 1 Aang.ligging na mislukte versie. In hoeverre deze eerste 4 op rekening van de forcipale extractie mogen gesteld worden, besprak ik reeds vroeger. Daartegenover vind ik in mijn staatje over V. en E., waarover straks !3 gecompliceerd met prolaps. funic. 6 „ „ placenta praevia. 8 hoofdligging. Van deze kinderen kwamen 5 dood ter wereld. Yan deze laatste 17 gevallen zijn 6 gecompliceerd met placenta praevia, waarvan 2 kinderen dood. Trek ik deze gevallen eens af, omdat die complicatie onder mijne gevallen van hooge tang niet voorkomt, dan blijven over : 11 gevallen van hoofdligging, waarvan 3 met prolaps funic. door V. en E. behandeld, waarvan 3 kinderen dood.

231

Sluiten