Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20 minuten gemakkelijk verwijderd. Pluxus, die tamponnade noodig maakte. Yan af' den 7en dag parametritis gedurende 5 weken en toen hersteld. 17°. 1450. Kind vóór mijn komst geboren; secundinae gemakkelijk. Onder vrij veel buxus werd den volgenden dag nog een klein stukje der vliezen uitgestooten. Ben8en dag febriciteeren, onregelmatig, hoogste temperatuur 38.7° af en toe koortsvrij; gedurende 5 weken. Green pijnlijkheid ergens of ooit inden buik; geen stinkende lochia. Oorzaak niet te vinden. Eindelijk zijn 4 kraamvrouwen in of zeer kort na het kraambed gestorven; het zijn; 3f°. 527. Vermeldde ik eveneens onder placenta praevia (bl. 53 en 54). Nf°. 779. Eene zwakke anaemische schippersvrouw uit eene andere gemeente, die ik vroeger lang voor pyelo-nephritis had behandeld, Den laatsten tijd was zij aan boord, maar, naar ik later vernam, in Rotterdam in behandeling. Ik zag haar eerst toen haar kind reeds geboren was. Secundinae kwamen normaal en compleet. Reeds den len dag febriciteerde zij, had verschijnselen van parametritis en pelveo-peritonitis. Exitus letalis 12 dagen port. parfum. K°. 907. Primipara hereditair psychisch belast. Gremakkelijke uitgangstang. Eerste dagen in puerperio normaal; weinige niet stinkende lochia. gen dag. Temp. 38,5°, met psychische afwijkingen onderbet beeld der melancholie. Temperatuur gedurende 10 dagen wisselend tusschen 38° en 39°; geen symptomen inden buik. Daarna niet meer febriciteeren maar toename der psychische verschijnselen, die na 4 weken, trots psychiatrisch consult, tot den doodvoeren. K°. 1315 Hl para. Bij deze parturiens stond het hoofd met een segment inde vulva, toen ik kwam, en werd met de volgende wee geheel geboren. Secundinae normaal, geen buxus. 2° dag: 88,5° hoofdpijn, apathie, weinig niet stinkende lochia. 38 dag 39° hoofdpijn, zeer dyspnoisch, diffuse bronchitis beiderzijds. Hierna ontwikkelde zich langzamerhand onder temperaturen van 40° a 41°, en daarmede concomitteerende symptomen, een dubbelzijdige pneumonie, endocarditis, latei- diarrhoe en meningitische symptomen. Op den 14en dag exitus letalis. Eene zeer ernstige algemeene infectie dus, waar m.i. de mogelijkheid van miliaire tuberculose niet uitgesloten is. Patiënte toch was hereditair tuberculeus; de laatste maanden hoestte zij, had wat sputum,

252

Sluiten