Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lichte parese van den linkerarm, aan het linkerbeen geen afwijking. Rechts ontbreken de corneaal en ciliair reflex. Diagnose: bloeding in den pons, met volkomen infauste prognose. De ademhaling wordt steeds langzamer; door de verhinderde slikbeweging hoopt zich slijm op inde pharynx en moet deze den geheelen middag door uitzuigen met een catheter worden vrijgehouden. Onder toenemende stikkingsverschijnselen door bemoeilijkte ademhaling sterft het kind den flden dag ’s morgens 9 uur. Bij obductie wordt gevonden door prof. Spro nc k: na opening van het schedeldak veel bloed inden sinus longitudinalis, nergens bloeding aan de convexiteit der groote hersenen. JSfa opening van het tentorium blijkt inde achterste schedelgroeve rechts een groot coagulum te liggen, dat de rechterhelft der kleine hersenen sterk heeft samengedrnkt. Bij insnijding van de kleine hersenen blijkt ook het hersenweefsel sterk doorbloed te zijn tot op vrij groote diepte, alleen rechts, de dura en het onderliggende been zijn ongedeerd. Mets te zien van basisfractuur, noch van fractuur der andere schedelbeenderen. Aan de buitenzijde van den schedel, op een plaats, die ongeveer met den rechter lambdanaad overeenkomt, ligt tusschen huid en periost een langwerpig bloedstolsel. Deze plaats kan ongeveer overeenkomen met de roode vlek, die dadelijk na de geboorte is gezien en aan druk van het promontorinm werd geweten. De blijkbare oorzaak van den dood is dus hier geweest de bloeduitstorting binnen den schedel. Hoe is deze ontstaan? Als eenig bekend voorafgegaan trauma hebben wede baring. Het hoofd heeft van Vrijdag- tot Zondagnacht in asynclitismns posterior op den bekkeningang gestaan, de laatste 24 uur zonder beschuttende vochtblaas. Daar de weeën echter slechts zwak zijn geweest, ook volgens de anamnese gering caput succedaneum, losstaand hoofd, ontsluiting niet grooter geworden dan 7 cM. is deze slechte stand niet met redelijkheid aan te voeren als oorzaak van het letsel. Dan blijft de keering; ofschoon de indruk van ieder, hierbij aanwezig, was, dat de zeer gemakkelijke en kortdurende versie en extractie haast geen reden kan zijn geweest voor eenig letsel van het kind, allerminst van het hoofd, zou het gevaarlijk zijn en onrechtvaardig, deze oorzaak, al is ze dan weinig waarschijnlijk, weg te cijferen en blijft ze dus als mogelijkheid op ons debet staan. Dan nog blijft het vreemd, dat een daarbij ontstane bloeding eerst vier dagen lang geen enkel verschijnsel geeft en dan plotseling zoo ernstig wordt, dat het tot nu toe gaaf en gezond schijnende kind in ruim één dag bezwijkt.

319

Sluiten