Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omgekeerden uterus heengespannen lig. ovarii te zijn. Verwijdering van den tumor na omsteking van den steel. Het normale linker ovarium lag diep iu ’t Cavum Douglasii. De diep geretrofleoteerde uterus was door strengen innig verbonden niet de voorvlakte van het sacrum. Ha losmaken der adhaesies gelukt het den uterus uit het kleine hekken te voorschijn te halen. De huik wordt gesloten met een étagenaad. Daar de zwangerschap ver genoeg gevorderd is om zekerheid te geven dat de uterus in anteversie blijft, wordt geen pessarium ingebracht. Genezingsproces ongestoord, zwangerschap gaat door. Volgens bericht van den huisdokter is pat. a terme vaneen levend, voldragen kind bevallen. De tumor blijkt na doorsnijden te zijn een volumineuse dermoidcyste, en bevat vet, haren en een groot, heuvelachtig vruchtbeginsel (embryoom). De wand bevat verschillende kamers met tusschenschotten, alle gevuld met dezelfde vettige massa, doch zonder haren. Daar deze mededeelingen tot geenerlei discussie aanleiding geven, wordt de vergadering gesloten.

343

Sluiten