Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kliniek. Kinderen van ! 3000—3500 3500—4000 | 4000—4500 ! 4500—5000 gr. . i | | e Ip. (347) 226 = 65, 1°/0 104 = 29, 9% 15=4,3% : 2=l, 5% II p. (129) 67 = 51, 9°/0 50 = 38, 7% 12 = 9,3% | 111 p. (51) 28 = 54, 9% 13 = 25,49% 7 = 13,72°/0 13 = 5,88% IY p. (22) 8 = 36,36°/0 9 = 40, 9% 4 = 18,18% 1 = 4,54% Vp. (24) 10 = 41,66% 10 = 41.66% 2 = 8,33% | 2 = 8,33 % YI p. (18) 11 = 61,11% 5 = 27,77% 1 = 5,55% 1 = 5,55% >VI p. (58) 29 =5O % 17 = 29,31% 8 = 13,79% 4 = 6,89% Totaal 649 |379 = 58, 4% 208 = 32% 49 = 7,7% j 13 =l, 8% Polikliniek. Kinderen van | 3000—3500 1 3500—4000 4000—4500 4500—5000 % 5000 gr. Ip. (213) | 102 = 47,58% 80 = 37,55% I 26 = 12,2% | 4 = 1,83% 1 = 0,46% II p. (510) 206 = 40,35% 199 = 39,01% 90 = 17,64% 115 = 2,74% 111 p. (557) 201 = 36,08% 214 = 38,42% 124 = 22,26% 16 = 2,87% 2 = 0,35% IV p. (527) 160 = 30, 6% 218 = 41,36% , 121 = 22,95% '2l = 3,98% 7 = 1,33% Vp. (467) 147 = 31,47% 200 = 42,82% 1 98 = 20,98% ! 19 = 4,06% 3 = 0,64% VI p. (350) 108 = 30,85% 143 = 40,85% 80 = 22,85% |ll = 3,14% 8 = 2,28% >VI p. (1184) 342 = 28,88% ' 482 = 40,70% | 259 = 21,87% : 88 = 7,43% 13 = 1,09% j Totaal 3808 1266 = 33,2% |1536 = 40, 3% ; 798 = 20, 9% 1 174 =4, 5% 34 =O, 9% We komen dus tot het verrassend resultaat, dat kinderen, inde kliniek geboren, nagenoeg steeds kleiner zijn, dan die afkomstig zijn uit de polikliniek. Een uitzondering slechts wordt gemaakt voor het gewicht: 4500—5000 gram. Waaraan is dit groote verschil, zoo in tegenspraak met de uitspraak o.a. van Pi nar d, toe te schrijven? Moge het misschien voor een deel te verklaren zijn, doordat de getallen (694 en 8808) zoover uiteenloopen, en dat de gewichten inde polikliniek minder nauwkeurig genomen zijn, toch is deze oplossing verre van bevredigend. We moeten dan wel aannemen, dat het verschil in leefwijze en omstandigheden tusschen Parijsche en ütrechtsche moeders zoo groot is, dat in Parijs opname inde kliniek altijd gunstig moet werken,

24

Sluiten