Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geëxtraheerd wordt. Er worden nog enkele hartslagen waargenomen, maar na enkele oogenblikken is het kind dood. Door de vlugge extractie ontstond een scheur inde vulva en de vagina, tot aan de beenwond toe. Deze werd gehecht en inde blaas een catheter gebracht. Enkele der draden sneden wel is waar door, maar na tien dagen was de gecompliceerde beenwond nagenoeg p.p. genezen. Den ‘llden dag trad een zwelling op van het linker been met temperatuursverhooging tot 39°,1, afhankelijk vaneen thrombophlebitis, die de vrouw tot 18 September in bed hield. Daarna stond zij op, was de eerste paar dagen wat stijf, doch liep spoedig goed, zonder bezwaren. Op de plaats van de beenwond is de vulvairwand diep ingetrokken en met het been stevig vergroeid. Er is geen callus te voelen, de bewegelijkheid der zaagvlakten is matig. 4 weken na ontslag kwam patiënte terug, omdat zij pijnlijk was bij het loopen; er bleek zich achter de symphysis een infiltrant te bevinden, dat onder rust na 14 dagen verdween, waarna geen complicaties meer zijn opgetreden. Na-onderzoek. 10 Januari 1911. Pat. maakt het goed, loopt goed. Deen bezwaren dan vaneen lichten descensus van den voorsten vaginaalwand. Deen callus te voelen, maar er bestaat ook geen abnormale bewegelijkheid. In 1910 abortus: eeneiige tweelingen met hydramnion. De dist. tub., die vóór de hebosteotomie 9 cM. was, was dadelijk na den partus 13 cM., bij ontslag na 5 weken 12 cM. en ruim één jaar later 10 '/* cM. Deval IX. 1909.J5T0.299.nl para. Bekkenmaten: 23.5,26.5,17,5, 7,5 en 77 cM. Het bekken is algemeen vernauwd, plat, rachitisch. Schaamboog wat vernauwd, sacrum bol in beide richtingen, sterk uitspringende tusschenwervelschijven. De ongenaamde lijn is gemakkelijk te volgen. Promontorium boog. Conj. diag. 8.7. Conj. Yera. 7V4 cM. Het eerste kind is thuis a terme forcipaal dood, het tweede forcipaal levend geboren. In Juni kwam patiënte, 7 maanden zwanger, op de polikliniek wegens bekkenvernauwing. Den 4den Aug. werd een stuitligging gevonden en bleek na uitwendige keering, dat het hoofd sterk vóór de symphysis uitpuilde. Zij was toen 35 weken zwanger; in overleg met haar werd, wegens de twijfelachtige kansen voor het kind bij p.a. p., besloten de spontane haring af te wachten en alsdan zoo noodig te opereeren. 7 September beginnen de weeën, ’s avonds 10 V2 uur wordt zij met 4 cM. ontsluiting opgenomen. Het hoofd puilt sterk uit. Te 12 uur breken bij 6 cM. ontsluiting de vliezen. Daarna worden de

174

Sluiten