Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kingen en waarnemingen over het congres en de congressisten ten heste. De heer Driessen verkrijgt hierop het woord voor zijne mededeeling over operatieve behandeling van Carcinoma vaginae, naar aanleiding van twee gevallen, waarvan de praeparaten worden gedemonstreerd. Spreker begint met er op te wijzen, dat het primaire Carcinoom van de vagina zeldzaam is. Het komt in twee vormen voor, I°. als diffuus carcinoom, dat den vaginaal wand infiltreert, en 2°. als circumscripte uitwas, gewoonlijk gezeteld aan den achterwand, dichter bij de portie vaginalis dan bij de vulva. De laatste vorm is de minst zeldzame. Het histologisch beeld is haast uitsluitend dat vaneen epithelioom; een woekering dus van het plavei-epithelium der vagina, waarbij het door den snellen groei niet tot verhoorning komt. Terwijl nu de epitheliomen inden regel betrekkelijk goedaardig zijn, is het epithelioom van de vagina bekend door zijn ongunstige prognose; dit moet wel afhankelijk zijn van den aard van het omringende weefsel, dat zich uiterst gemakkelijk tot het voortwoekeren van de maligne nieuwvormig leent. Aanvankelijk waren de resultaten der operatieve behandeling heel ongunstig. Aanvankelijk heeft men het vaginaalcarcinoora door circulaire excisie geopereerd. In 1890 heeft Schauta het eerst totaalexstirpatie der vagina wegens carcinoma verricht in twee gevallen. Olshausen opereerde in 1895 drie gevallen, niet intravaginaal maar paravaginaal, door het septum recto-vaginale te klieven; tevens verrichtte hij uterus-exstirpatie. Van de drie patiënten zijn twee binnen ’t half jaar overleden. Ineen geval van Treub kwam ook binnen het half jaar recidief. Ook langs den sacralen weg heeft men in navolging van Kraske beproefd het vaginaal-carcinoom te bereiken. Door Ke 11 y is langs dezen weg een geval geopereerd. Een nauwkeurige beschrijving van de methode ontbreekt, ten minste inde Dnitsche litteratuur. In den laatsten tijd heeft men het vaginaal-carcinoom langs abdominaalvaginalen weg aangegrepen, en de resultaten schijnen daarbij gunstiger te zijn. Deze methode is ’t eerst toegepast door Prjor en door Wertheim. Pryor begint met den buik van boven te openen, de blaas van den uterus af te schuiven en dezen uit zijn verbindingen los te maken. Daarna wordt de buik gesloten en van onderen uit het geheele genitaalapparaat verwijderd. Wertheim heeft opgemerkt, dat het geraakkelijk is van boven uit de vagina los te praepareeren. Daarna wordt de buik gesloten, en na een circulaire omsnijding van het genitaal-apparaat aan de vulva, van onderen naar boven opgewerkt tot men de eerste wandvlakte ontmoet.

236

Sluiten