Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kort overzicht van dc ziektegeschiedenissen van de acht eclarapticae. I. (Tabel I). 1909 IN”0. 261—1 p. 33 jaar oud. Nadat patiënte inde laatste 14 dagen van de zwangerschap oedeem van de heenen heeft gehad, de laatste twee dagen hoofdpijn, krijgt zij 2 October kort na elkaar vier eclamptisehe aanvallen. Zij wordt naar de kliniek gebracht, waar 15 uur na den laatsten aanval de ontsluiting volkomen is geworden en met de tang een levend kind van 2390 gram wordt ter wereld gebracht op 3 October. Bij inkomst bevat de urine cylinders en 8 X °/oo eiwit. Na de bevalling bevat de urine nog slechts een spoor eiwit; inden loop van het puerperium alleen bij verandering van dieet nog een spoortje. 4 October is de pols nog hard, gespannen; na 6 October is de toestand veel beter. Inde urine van het kind veel eiwit, geen cylinders. Alle onderzochte urine is na de aanvallen opgevangen. 11. (Tabel II). 1909 Rotterdam. X p. 40 jaar. In elke zwangerschap, ook nu weder, pyelitis. 20 November, ongeveer in do s<ie zwangerschapsmaand, eclamptisehe aanvallen. Opgenomen in het ziekenhuis. Daar nog vele aanvallen, die ’s avonds met grootere tussohenpoozen komen, en overgaan. Kind blijftin leven. 16 April spontane baring; kind levend. De urine is onderzocht op den eersten dag tijdens de aanvallen en op den volgenden dag na de aanvallen. 111. (Tabel III). 1910 N°. 54. XIII p. 43 jaar. Inde zwangerschap braken, oedemen. Spontane baring op 29 Januari. Kind 2540 gram, levend. 3K u. p.p. eerste aanval. Na den 6den aanval inde kliniek opgenomen op 30 Januari, waar ze nog 5 aanvallen heeft. Urine bevat cylinders,11060/0O eiwit. 38 uur na den laatsten aanval (1 Februari) sterft patiënte. Obductie: degeneratie van het nierepithelium; bloeding onder de leverkapsel. Urine onderzocht na de aanvallen. In urine van ’t kind geen eiwit, geen cylinders. Het heeft op 2 Februari, d.i. 3 dagen na de geboorte, een aanval, waarbij het oyanotisch wordt en trekkingen in het gelaat en armen heeft. Blijft verder goed. IV. (Tabel IY). 1910 N°. 88 lp. 25 jaar. Plotseling zeer hevige eclampsie. Patiënte

42

Sluiten