Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tabel XL CHRON. NEPHRITIS. .2 § ureum NH3 ac. ur. krnn. rest krn o/ Datum. hoer. s. g. -o £ *ot' N N N N N tot gepr‘ krn. °/o Van tot' Tan eiwit (_ g a|3| gr. gr. gr. | gr. gr. gr. krnn' kmn' ur' aC‘ ur’ krnn- reSt tot. krnn. Esbach 6 Oct. 1580 1015 9 6.680 5.021 0.372 0.090 0.526 0.671 1.4141 0.9281 0.486 75.0 5.4 1.3 7.9 ! 10.4 34.4 I 7 °Lr toestand verj 1 I | /OC' ontrustend. 9 „ 3540 1006 28 14.397 11.799 0,690 0.058 I j | 82.0 4.8 0.4 12 12 „ 3000 1008 30 17.010 14.526 0.825 0.042 0.565 1.052 1.519 1.203 0.316 85.4 4.9 0.2 3.3 6.2 20 83 I verbetering. 13 „ 2675 1009 21 15.736 13.684 0.734 0.044 0.488 0.786 1.312 1.062 0.250 87.0 4.7 0.3 3.1 4.9 19.1 3 19 „ 2800 1008 51 16.425 14.450 0.701 0.053 0.489 0.732 1.319 1.139 0.180 88.0 4.3 0.3 3.0 4.4 13.6 3K I 20 „ 2500 1009 43 15.750 14.202 0.626 0.045 0.530 0.347 1.426 1.055 0.371 90.2 4.0 0.3 3.4 2.1 26.0 5 „ 22 „ 2625 1008 30 17.603 15.493 0.714 0.056 0.542 0.798 1.456 1.107 0.349 88.0 4.1 0.3 3.1 4.5 24.0 3% ” 25 „ 2300 1009 40 12.880 10.684 0.538 0.056 0.39 1.207 1.060 0.933 0.127 83.0 4.2 0.4 3.1 9.3 12.0 3 27 „ 3460 1007 54 18.649 16.686 0.886 0.066 0,631 0.380 1.696 1.309 0.387 89.5 4.8 0.4 3.4 1.9 22.8 3 28 „ 2950 1007 40 16.706 13.591 0.658 0.137 0.559 1.761 1.501 1.086 0.415 81.4 3.9 0.8 3.3 10.6 27.6 2IA „ weer iets 3 Dec. partus oedeem. Tabel XII. CHRON. NEPHRITIS. 3 MAANDEN ZWANGER. 24 Sept. 1612 1011 43 14.780 12.588 0.332 0.107 0.656 1.097 1.764 1.125 0.639 85.2 2.2 0.7 4.4 7.5 36.2 oedeem, hoofdpijn. 25 „ 1795 1006 23 11.310 9. y2l 0.331 0.048 0.431 0.779 1.158 0.757 0.401 86.0 2.9 0.4 3.8 6.9 34,6 misselijkheid. 27 „ 1250 1013 27 10.036 8.873 0.350 0.083 0.489 0.241 1.315 0.816 0.499 88.4 3.5 0.8 4.9 2.4 37.9 28 „ 1530 10115 36 12.852 10.068 0.488 0.050 0.588 0.658 1.577 0.953 0.624 86.1 3.8 0.4 4.6 5.1 39.6 ” 30 *„ 1100 10095 8 9.895 8.508 0.493 0.067. 0.427 0.400 1.148 0.742 0.406 86.0 5.0 0.7 4.3 4.0 35.4 ” 1 Oot. verbetering. 2 „ 1470 1009 17 11.319 9.334 0.683 0.094 0.512 0.696 1.375 0.850 0.525 82.5 6.0 0.8 4.5 6.2 38.2 3 „ 2225 10055 45 12.460 10.794 0.623 0.075 0.453 0.515 1.218 0.963 0.255 86.6 5.0 0,6 3.6 4.2 20.9 4 . 1120 1010 40 9.486 8.349 0.338 0.053 0.409 0.337 1.098 0.824 0.274 88.1 3.6 0.6 4.3 3.4 25.0 5 „ 1630 1012 28 11.296 9.516 0.456 0.082 0.455 0.687 1.222 0.815 0.407 84.2 4.0 0.7 4.0 7.1 33.3 vertrokken. Krnn = Kreatinine. Krn = Kraetine. Gepr. Krnn = Gepraeformeerde Kreatinine.

Sluiten