Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derlijke gummi armbedekkingen. Bloote armen vindt hij wegens de sterke beharing van den onderarm gevaarlijk, en het wegscheren van de haren, dat hij een poos gedaan heeft, was niet vol te houden. Met gummi handschoenen en losse gummi armstukken is hij nu zeer goed voldaan.

De heer Mendes de Leon vraagt, waarom die gummi armbedekking de voorkeur verdient boven de bedekking met de armen vaneen steriele jas. Z.i. is de laatste vlugger en gemakkelijker te verwisselen, als zij verontreinigd is dan zoo’n gummi armstuk. Toorts drukt hij zijn leedwezen uit, dat de indertijd door hem aangegeven mondafsluiting in Leiden niet wordt gebruikt. De gebruikelijke afsluiting van neus en mond is overbodig, wat den neus betreft, en de gaasbedekking van den mond is onvoldoende. Spreker zag in Hamburg een operateur tijdens de operatie het masker aftrekken en weggooien, omdat hij het er te benauwd in kreeg. Met het door Spreker aangegeven apparaat krijgt men het niet benauwd en is men zeker, dat er geen speekseldruppeltjes op het operatie-terrein te land komen. De heer van der Hoeven zegt, wat het verwisselen der armkappen betreft, dat men de armkappen kan afspoelen, zoodat men ze niet behoeft uitte trekken. Het masker van Dr. Men des de Leon heeft hij beproefd, maar weer afgeschaft, nadat hij bij ’t bewegen van zijn mond schilfertjes van zijn baard in ’t operatie-terrein had zien vallen. Het masker schuift bij ’t spreken heen en weer.

263

Sluiten