Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11 d.i. 73 °/0 en bij 46 puerpcralc psychosen 31 d.i. 67 °/D van depressieven aard: waarlijk geen groot verschil! Rein hardt kan echter in 1907 geen overwegen van depressie tijdens de zwangerschap vinden, wel daarentegen van den opgewonden gemoedstoestand tijdens het puerperium. Hij onderzocht 129 gevallen van generatiepsychosen. Bij onze patiënten waren van de 9, die tijdens de zwangerschap psychisch ziek waren, 3 gedeprimeerd, van de 15, die na de haring een psychose kregen, wanneer wijde 5, die tijdens de haring een kortdurende psychose hadden, niet meerekenen, slechts 1. Aetioloöie. De meeningon over de aetiologie der generatiepsychosen hebben reeds verschillende phascn doorloopen, en nu nog is er geen eenstemmigheid verkregen. Inden beginne heeft men alle aandacht gevestigd op de puerperale psychosen en bij de verklaring eigenlijk de graviditeitspsychosen geheel uit het oog verloren. Daar reeds bij rustige kraamvrouwen koorts in het kraambed niet al te zelden optreedt, waarvan de oorzaak het best door bedrust bedwongen wordt, is het begrijpelijk, dat bij onrustige patiënten de kans groot is op uitbreiding vaneen infectieproces. Waar dus bij een kraamvrouw een lichte infectie met koorts en een beginnende psychische afwijking samenging, en de laatste door de onrust aanleiding gaf tot uitbreiding der infectie, is het niet te verwonderen, dat men bij het uitbreken der psychose de voorafgaande lichtere afwijkingen inde psyche over het hoofd zag, maar aan de bestaande, duidelijk zichtbare infectie do schuld gaf, de psychose veroorzaakt te hebben. Hansen1) was in 1888 eender grootste voorstanders en vurigste verdedigers van de infectietheorie: van zijn 49 gevallen schreef hij 42 aan infectie toe. Yelen volgden hem inden beginne op dezen weg, zoo Faure in 1890, Olshausen in 1891, die vooral psychosen zag bij pyaeraie en endocarditis ulcerosa, Hallier in 1892, welke 19 maal bij thrombophlebitis en pyaemie, 10 maal bij peritonitis psychosen ontmoette, Weebers in 1893, die bij 11 gevallen 9 maal infectie als oorzaak aannam. Hoewel inde daarop volgende jaren naast de infectie ook nog andere oorzaken door de onderzoekers worden aangenomen, geldt voor Rrivat de Portunió-j en Picqué in 1904 sepsis nog als de oorzaak voor psychische stoornissen in het kraambed. 1) Hans en. Zeitschr. f. Greb. u. Gyn. 1888 Bd. XY. 2) Privat de Fortunié. These de Paris 1904.

7