Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ongeveer vier weken blijft, om daarna ongeveer drie weken normaal te blijven, waarna zij nu en dan eenige dagen verheffingen tot 39 vertoont. Onafhankelijk van de koorts blijft de psychische toestand dezelfde met nu en dan verheffing van de angst of van de waanideeën, gedurende twee maanden, waarna de vrouw langzamerhand rustiger wordt, geen waanideeën of huilbuien meer heeft. Langzamerhand ontwikkelt zich echter een meer stuporeuze toestand, waardoor misschien de aanvankelijke verbetering slechts schijnbaar is geweest. 17/YII, d.i. 2'/a maand na het begin der psychose is zij sterk geremd in haar bewegingen en bij het spreken reageert zij zeer laat en langzaam. Met eten moet zij gevoerd worden en zij moet tot werken worden aangespoord. Er bestaat geen angst meer. Na haar vertrek, drie maanden na de operatie is zij thuis lichamelijk en psychisch geheel verbeterd. De ureterfistel heeft zich gesloten. Hoewel zij met dankbaarheid vervuld is, heeft zij zich echter nooit weer in de kliniek willen vertoonen. No. 12. ïoc. 1907 n°. 11. 39 j. XII para, wordt 12 Jan. opgeno-

men. Tien dagen geleden is zij inde polikliniek bevallen. Er werd versie en extractie verricht wegens prolapsus funiculi. Daar zij koorts kreeg met pijn inden buik, werd zij opgenomen. Patiënte maakt geen zeer zieken indruk, temp. 89.6, pols 120, tong vochtig. Er wordt een groote, niet pijnlijke uterus gevonden, links waarvan een zeer pijnlijke massa ligt. Uit de vagina stinkende, purulente afscheiding. De diagnose wordt gesteld op endometritis met een exsudaat links om den salpmx. Het verdere verloop is gunstig, de temperatuur daalt dadelijk na haar komst in de kliniek eu blijft verder normaal behalve een enkele verheffing op 30 Jan., toen er een pijnlijke plek inde rechterborst ontstond. 9 Febr. wordt de uterus bewegelijk gevonden, het rechter adnexum normaal, links is ook een ovarium te voelen, maar onduidelijk,

23

Sluiten