Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij Kijhoff (18 gevallen), één maal exitus, als gevolg van darmafknikking, door vergroeiing met den stomp, den Ben dag p.o. Ik meen het recht te hebben, dit ongeluk aan een omschreven ontstekingsproces aan den stomp toe te schrijven, en het onder de infectiegevallen te mogen brengen. Andere infectieverschijnselen kwamen voor bij Kouwer (22 gevallen) 2 maal draadettering. 1 „ etterdrnppel bij één huidkram. Kijhoff(l3 „ )2 „ draadettering. 1 „ lichte peritomitis. 2 „ bronchitis. 7. Salpingostomie, resectie van het ovarium, castratie hij ontsteking, zonder etter. Met zonder moeite heb ik, met scherp toezien, deze 14 gevallen afzonderlijk opgedolven. Eén dezer vrouwen stierf, n.l. bij Mendes de Leon (9 gevallen) 1 maal exitus, den 3en dag, aan longembolie. Als infectieverschijnsel kwam voor bij Mendes de Leon (9 gevallen) 1 maal draadettering. 8. Salpingectomie bij huitenbaarmoederlijke zwangerschap, geen drainage. Deze groep telt 49 gevallen: 2 vrouwen stierven aan infectie n.l. bij Meurer (9 gevallen), 2 maal exitus aan peritonitis, den 3en en 4en dag p.o. Yerder werden de volgende infecties nog waargenomen: bij Kouwer (4 gevallen) 1 maal draadettering. de Snoo (4 , ) 1 „ Treub (11 „ ) 1 „ 9. Verschillende eenvoudige laparotomieën. Hieronder behooren 31 operaties, zonder sterfgeval, terwijl als infectieverschijnselen slechts voorkwam bij Kouwer (3 gevallen) 1 maal ettering bij een huidkram. 10. Operatie wegens hernia ventralis. 13 Operaties zonder sterfgeval. Als infectieverschijnselen zijn te vermelden bij Kouwer (7 gevallen) 1 maal bronchitis. Kijh o ff (3 „ ) 2 „ draadettering, waarbij tevens 1 maal bronohopneumonie.

dag p.o.

176

Sluiten