Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20. Myoma üteri: totale exsïirpatib. xr , c " Voor Morbiditeit. Meer dan Naam van den 3 g – morbidi. één dag pj I—l £h hh » operateur. 4> | " teit met temp. w> 3 bruikbaar. <- <>7.ö <, 88.1 >3B > 38. Barendreoht .... 6 6 1 51 1 Driessen 35 3 31 ’) 4 18 13 6? van der Hoeven. 72 2 63 2) 1 28 35 26 Kouwer 69 2 67 3) 6 42 25 15 Mendes de Leon. 6 16 155 Nijhoff 77 25 3 Uibbius 2 1') 11 Slingenberg .... 1 l 1 1 de Snoo 41 ') 1 Treub 87 5 81 ») 9 42 39 22 Yermey 2 21 | 1 1 ’) Temperatuurlijsten ontbreken. 2) 4 patiënten koortsten te voren, van 5 geen temperatuuropgaven. 3) 2 patiënten koortsten te voren. '*) 1 patiënt dadelijk overleden, van 5 geen temperatuurlijsten. Treub (87 gevallen) 1 dadelijk p. 0., bloedverlies. 1 „ 2en dag, nabloeding, sepsis? 1 „ Ben B peritonitis. 1 „ 4en n peritonitis. 1 „ 9en B peritonitis en vitium cordis. Alleen in het laatste geval obductie. Aan infectie zijn dus 5 patiënten gestorven, 2 van Yan der Hoeven, 3 van Treub, terwijl het voor 5 vrouwen twijfelachtig blijft, of infectie de oorzaak was, n.l. 3 van Driessen, 1 van Mendes de Leon en 1 van Treub. Men deelde ons nog de volgende andere infectie-processen mede: Driessen (35 gevallen) 2 maal draadettering. 1 „ pleuritis. 2 „ bronchopneumonie. v.d. Hoeven (72 „ ) 2 „ draadettering. 1 „ ettering in het parametrium. 1 „ etter in het cav. Dougl. 1 „ bronchitis. 1 „ pneumonie.

206