Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De lieerde Josselin de Jong merkt op, dat de tumor blijkbaar een capsulair lipoom is, uitgegaan van het vet inde nierloge. In zulke gevallen is de nier meestal plat gedrukt; het is uitzondering, dat de nier zoo goed zijn vorm bewaard heeft, als in het hier

gedemonstreerde praeparaat. Met het oog op de niet twijfelachtige sarcomateuse ontaarding in het centrum van ’t gezwel, vraagt hij, of er inden buik ook metastasen werden gevonden. De heer Kouwer antwoordt ontkennend; de tumor was gemakkelijk te verwijderen uit allerlei vellen en vliezen; daarbij is van metastasen niets gebleken.

De heer Montagne deelt, naar aanleiding van het hier gevoeld zijn van

kindsdeelen, een geval mede vaneen patiënte, die meende zwanger te zijn, waarbij herhaaldelijk zeer duidelijk de schedel gevoeld was en waarbij de partus zich tot de elfde maand liet wachten. Bij de laparotomie bleek daar een cystoom van het ovarium te zijn, waarbij een gedeelte van den wand bestond uit sterk gespannen kleine blaasjes, waardoor een consistentie als van kraakbeen was ontstaan. De heer Stratz doet

mededeeling vaneen moeilijke diagnose bij een partus waar, naast een normalen inden ingang staanden schedel, een hard rond lichaam

247

Foto 11.

Foto 111.

Sluiten