Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstandigheid, dat de incontinentia urinae van der jeugd af aan heeft bestaan. Misschien zal het mogelijk zijn van de vorige operateurs inlichtingen over den oorspronkelijke!! toestand te verkrijgen. Dr. de Josse 1i n de Jong deelt nog mede, dat hij eenmaal hij de sectie vaneen meretrix van 23 jaar een vagina vond, die niet dieper dan 4 cM. was. Er bestond geen vrouwelijk geslachtsapparaat. Het lijk vertoonde overigens een volkomen vrouwelijken habitus. Hierop wordt de vergadering gesloten. Vergadering van Zondag 8 December 1912. Voorzitter: Dr. Mburek. Waarn.-Secretaris: D. G. van Hoytema. De Voorzitter opent de vergadering en geeft, na goedkeuring van de notulen der vorige vergadering, het woord aan Prof. Xijh of f tot het houden vaneen demonstratie. Prof. Xijh of f demonstreert het praeparaat vaneen uterus met sarcoma giganto-cellulare. De patiënte, H. M. 1912, n°. 157, een 30-jarige ongehuwde vrouw, werd 23 Juli 1912 inde vrouwenkliniek opgenomen, omdat zij, te voren steeds gezond en regelmatig menstrueerende, van 20—28 Juni sterk, van I—B Juli in geringe mate en van 16—23 Juli matig gevloeid had, waarbij zij, ongeveer medio Juli gedurende eenige dagen pijn had. Bij onderzoek (Dr. Mesdag) bleek, dat uit de vagina bruinzwart, stinkend bloed kwam. Vaginale exploratie leidde tot de herkenning vaneen gladde, ronde portio vaginalis met geopend ostium externum, waaruit een kippenei groote, vrij vaste, hobbelige tumor puilde. Rondom dezen aan een dikken steel hangenden tumor kon de vinger tot ongeveer 3 cM. indringen, Bij onderzoek met het speculum bleek de oppervlakte van den tumor grijszwart verkleurd te zijn. Den volgenden dag werd de poliep verwijderd en mikroskopisch onderzocht. Het bleek (Dr. Steen huis) een sarcoom te zijn met polymorphe cellen, waaronder buitengewoon veel reuzencellen. Na afloop van dit onderzoek de patiënte ziende, besloot ik op grond van het maligne karakter van den poliep den uterus te exstirpeeren en deed ik dit 3 Augustus per abdomen, waarbij ik den, oogenschijnlijk niet vergrooten, uterus wegnam met het vergroote rechter ovarium, terwijl ik het linker ovarium met het oog op den leeftijd der

261

Sluiten