Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het grootste gedeelte der gestorven kinderen stierf dus reeds binnen een jaar na hun ontslag, daarna neemt de sterfte aanmerkelijk af en blijven de meesten inleven. Er stierven dus bij ons van de levend geborenen binnen het jaar 120, d.i. 35.1 °/0, terwijl de zuigelingensterfte in Nederland1) inde jaren 1891—1900 15.8 °/D en in 1901 1904 13.8 J° bedroeg. Zeer kort na hun ontslag stierven er verscheiden kinderen, ofschoon deze bijna allen in goeden toestand werden ontslagen. Hiervan draagt waarschijnlijk een grove verwaarloozing de schuld. Yan dein leven geblevenen hebben de meesten al een vrij hoogen leeftijd bereikt, en het laat zich aanzien, dat deze kinderen, behoudens onvoorziene omstandigheden, die in elk kinderleven kunnen voorkomen, wel inleven zullen blijven. Yerder blijkt uit deze tabel, dat van 162 kinderen van gehuwde moeders er 36 stierven, en 126, d.i. 77.8 °/OJ inleven bleven. Yan de 320 kinderen van ongehuwde moeders stierven erbuiten de kliniek 105 en bleven 215, d.i. 67.2 °/0, leven. Yan de kinderen van ongehuwde moeders stierven er dus meer dan van die der gehuwden. Neemt men in aanmerking, dat het nogal dikwijls voorkwam, dat deze vrouwen later toch nog in het huwelijk traden en hun „natuurlijk” kind daarbij gewettigd werd, dan wordt het verschil nog grooter. Toch zijnde cijfers vrij verblijdend. Haan wij na, of ziekte der moeder ook invloed gehad kan hebben op de sterfte der kinderen, dan vinden wij: Tabel XXYI. Niet m de couveuse vbepeeegde kindeeem. , , , , Kind inde kli- Kind buiten de Kind nog ,r , . Ziekte der moeder. _ iotticiJ. • mek gestorven, kliniek gestorv. inleven. Tuberculose 3 37 13 Lues 44 715 Bronchitis of pneumonie . . 3 3 Algemeene infectie 1 13 5 Albuminurie 16 16 57 88 Yitium cordis 1 1 57 Rheuma 1 113 Chorea 112 Epilepsie 1 23 Carcinoom 1 1 2 Slechte algemeene toestand ,2 23 7 Morb. Based 1 1 2 ölycosurie 1 1 Placenta praevia 2 2 6 10 Loslating placenta 32 5 Totaal. 37 36 93 166 •) Kindersterfte in Nederland door Prof. T)r. R. H. Saltet en Mr. Pb. Ealkenburg. Statistische mededeelingen uitgegeven door het bureau van Statistiek der gemeente Amsterdam. 1907.

48

Sluiten