Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit blijkt al dadelijk, dat praematuriteit bij albuminurie zeer dikwijls voorkomt. Bij de kinderen van luetische moeders werden inde kliniek meestal geen verschijnselen van lues waargenomen. Onder algemeene infectie vallen: influenza, septichaemie, pyaemie; onder albuminurie worden gerekend: nephritis, pyelitis, haematurie. Hierbij zijn 8 gevallen, die gepaard gingen met eclampsie, terwijl bovendien nog twee gecombineerd waren met een vitium cordis eu een met glycosurie. Het kind van de moeder met morbus Basedowi, (welk kind inde kliniek stierf) vertoonde een klein kropgezwel. Bij de 52 inde kliniek gestorven kinderen waren er dus 37, bij wie een of andere oorzaak voor debiliteit waarschijnlijk aanwezig was; bij de 141 buiten de kliniek gestorvenen bij 36 en bij de nog inleven zijnde kinderen bij 93. Resumeerende vinden wij dus: Tabel XXYII. Kinderen met een geboortegewicht beneden 3000 gram. t NIET inde cou‘ Totaal Inde couveuse verpleegd. i oraai. VEUSE VERPLEEGD T Buiten de Inde kliniek „ , Lot van het kind. geboren kliniek ge- Totaal. boren. Inde kliniek gestorven.. . 1 20 i 85 52 157 Levend ontslagen ! 23 47 513 583 Buiten de kliniek gestorven. 25 141 166 Nog inleven 33 341 374 Verder lot onbekend 12 31 43 Volledigheidshalve geven wij hieronder een lijst van de kinderen door partus arte praematurus ter wereld gekomen. Ned. Tijdsclir. v. Verlosk. en Gyn. XXIII. 4

49

Sluiten