Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yoor korten tijd werd inde verloskundige polikliniek dooreen vrouw, die reeds meermalen geaborteerd had, een vruchtzak (5e maand) spontaan uitgedreven, terwijl de placenta achterbleef en later uit de baarmoeder moest worden verwijderd. Terwijl bij uitdrijving van de vrucht in het amnion (met of zonder chorion laeve en eventueel decidua capsularis s. reflexa) gewoonlijk de navelstreng afscheurt of moet worden doorgesneden op de plaats waar deze zich uit de amnion-

scheede heeft losgemaakt, vertoont dit uitgedreven ei (waarvan spreker een kleurenfotogram on stereogrammen demonstreert), een geheel ander beeld. Over de oppervlakte van het ei loopen de grootere stammen en takken der navelstreng vaten, waarvan de kleinere takken zijn afgesoheurd, een enkele zóó dat een klein stukje der placenta is medegegaan. Het is duidelijk, dat de oorzaak van dit afscheuren der vertakkingen

89

Fig. 2.

Sluiten