Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de kloake en breken daar door ter uitmonding inde kloake. De gang van Wol ff bezit in haar verloop een dubbele knikking. Men kan er daardoor drie gedeelten aan onderscheiden, een craniaal, langs de oernier loopend, verticaal gedeelte, dan een horizontaal gedeelte, dat mediaanwaarts loopt, dan een tweede verticale gedeelte, dat ten slotte met een knikking naar voren toe den wand der kloake bereikt. Tusschen de caudale pool van de oernier en den kloakaalwand is de gang van Wolf fin een bindweefselmassa ingesloten, die den naam van geslachtsstreng draagt. De heide geslachtsstrengen zijn oorspronkelijk geheel gescheiden; een gedeeltelijke verbinding der beide strengen komt, zooals wij zullen zien, eerst veel later tot stand. Ter plaatse van de bovenste knikking in de geslachtsstreng gaat daarvan de chorda gubernaculi (later lig. rotundum uteri) uit naar den voorsten buikwand. Tijdens den groei der kloake, die door de aanwezigheid der gangen van Wolff ook aan den dorsalen buikwand is gefixeerd, verplaatsen zich de openingen dezer gangen van den zijdelingschen kloakaalwand naar den dorsalen wand. Tegelijkertijd hiermede wordt het wandgedeelte tusschen de beide gangen van Wolff in het lumen der kloake uitgestulpt en

vormt daar den heuvel van Müller. In Figuur 10 is de beschreven toestand van geslachtsstrengen en kloakaalwand schematisch weergegeven. De heuvel van Müller is dus genetisch volkomen onafhankelijk van de gangen van Müller, aangezien hij reeds bestaal lang voordat deze gangen den wand der kloake bereiken.

De gang van Müller ont- slachtsstrengen; embryo + 6 m.m. , , , , ~ w.g. gang van Wolff, g. geslachtsstreng. staat veel later dan die van , “ ~, , , , m.h. Muller s heuvel, s.u.g. sinus \\ olff. Dij een embryo van 10 uro-genitalis. c.g chorda gubernaculi. m.m. is de aanleg van het ostium abdominale te zien; bij een van 12.5 m.m. is zij eerst 330 g lang. Dan groeit de gang van Müller langs die van Wolff caudaalwaarts, ligt daarbij in het bovenste deel lateraal van deze, kruist haar op de eerste knikkingsplaats ventraal en komt dan mediaal van haar te liggen. Bij een embryo van ± 25 m.m. bereiken de gangen van Müller den dorsalen wand van den sinus uro-genitalis; bij een van 45 m.m. dringt de gang tot in het sinus-epithelium, en eerst bij een embryo van 70 m.m. komt de eigenlijke doorbraak in het sinuslumen tot stand.

141

Figuur 10.

Verloop der gangen van Wolff en ge-

Sluiten