Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wil men het gespleten bekken als ontwikkelingsafwijking bestudeeren, dan zal men allereerst er op hebben te letten, of naast de afwijking in het bekken ook afwijkingen inde bekkenorganen voorkomen, en zoo ja, van welken aard deze zijn, ten einde tot beantwoording der vraag te komen, of er, en zoo ja welk, verband tusschen beiderlei afwijkingen bestaat. Een onderzoek in deze richting heeft de resultaten opgeleverd, die ik inde onderstaande tabel samenvat. Bekken. Blaas. Geslachtsorganen. Gespleten geringe ectopia vesicae praeput. clitoridis Kouwer. -j- normale blaas dubbel; clitoris met een groeve Gespleten ectopia vesicae com- clitoris in twee helften Litzmann. *) piëta gespleten (clitoris dubbel P) Gespleten ectopia vesicae -f- een epispadie Waldst ei n. *) normaal function. blaas Gespleten ectopia vesicae com- vagina duplex Bonnet. *) piëta Gespleten Blaas verdubbeld uitwendige geslachts- Gein me 11. organen verdubbeld Gespleten Ectopia vesicae geringe graad van Yrolik. epispadischen penis Gespleten „ „ epispadie Yrolik. Gespleten „ „ epispadie Yrolik. Deze tabel leert ons, dat een gespleten bekken, voorzoover wij de gevallen kennen, waarin ook de weeke deelen konden worden onderzocht, steeds gepaard gaat met afwijkingen inde blaas en afwijkingen inde uitwendige geslachtsorganen. De blaasafwijkingen bestaan óf ineen ectopia vesicae completa, of ineen eotopisch blaasslijmvlies -(- een normaal functionneerende blaas (Kouwer, Waldstein). Deze laatste gevallen vormen, zooals prof. Kouwer betoogt (1.0. blz. 20) „een overgang tot een analoge misvorming, waar men de blaas dooreen tusschenschot in twee afzonderlijk werkende helften gescheiden vindt”. De afwijkingen inde geslachtsorganen zijn van dien aard, dat men geringere of sterkere graden van verdubbeling vindt. *) Deze gevallen zijn overgenomen uit de statistiek van Prof. Kouwer.

150

Sluiten