Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water waargenomen. Inde overige gevallen,- waar dit niet vermeld staat, is het niet zeker, dat het ook niet aanwezig is geweest. Of er is niet op gelet, of, zooals in ons geval, was het vruchtwater reeds afgeloopen, vóór men ter plaatse was. Natuurlijk zullen er ook wel gevallen geweest zijn, waar de hoeveelheid vruchtwater niet abnormaal groot was. In elk geval is de waarneming van de drie oedemateuze kinderen een niet te loochenen feit, dat de aanwezigheid van stuwing inde kinderlijke bloedbaan bewijst Yoor de zoo vaak aangenomen stuwing inde moederlijke bloedbaan is daarentegen nog nooit een duidelijk bewijs geleverd kunnen worden, nog daargelaten het onwaarschijnlijke van de verklaring, dat algemeene stuwing plaatselijk een gezwel zou doen ontstaan. Wij komen dus tot de slotsom, dat er bij de plaoentaangiomen nog veel is, dat op een verklaring wacht, n.l. hun ontstaan, hun mogelijke invloed op de stofwisseling der moeder en op het vroegtijdig uitdrijven van de vrucht, maar daartegenover mogen wij als vaststaand aannemen, dat zij in vrij veel gevallen aanleiding geven tot stuwing inden kinderlijken bloedsomloop.

196

Sluiten